Nyt projekt vil sætte liv i fortiden


Billund Kommunes Museer, GrindstedArkivet og Billund Bibliotekerne har slået sig sammen i et nyt projekt, der sætter kultur og kulturhistorie på dagsordenen på en ny måde.

Projektet ’Dit liv i perspektiv – Fotofortællinger fra Grindsted og omegn’ handler om digitalisering og formidling af fotograf Lunds fotosamling fra perioden 1907-1983. Samlingen består især af fotografier taget af Hans Lund, der var fotograf i Grindsted fra 1910 – 1961, og sønnen Christian Lund, der overtog forretningen og drev den videre indtil 1982. Flere andre familiemedlemmer har dog bidraget til samlingen, der omfatter motiver af landskaber, byer, begivenheder og portrætter af mennesker fra lokalområdet.

Samlingen, der er yderst omfattende og af meget høj kvalitet, skønnes at bestå af 70.000 negativer på glasplader og mindst lige så mange plastnegativer. Herudover er der 300 dias, 500 filmruller og mindst 2.000 papirbilleder. Ansatte fra Billund Kommunes Museer og Billund Bibliotekerne samt frivillige fra GrindstedArkivet er i fuld gang med at udvælge fotografier, som registreres, scannes og sammenholdes med oplysninger fra fotografens protokol. I protokollen har fotograf Lund angivet navn på bestiller, navn på de afbillede personer, sted, årstal m.v. Men der er også mange fotografier uden nogen form for oplysninger.

– Det er derfor meget vigtigt, at vi får inddraget borgerne og deres viden om egnens historie. Tanken bag projektet er at afprøve, hvad vi kan løfte i flok, når vi engagerer os og sammen søger at skabe noget nyt ud fra noget gammelt. Vi har fået et rigtig godt samarbejde op at stå mellem museet, biblioteket og arkivet og næste skridt bliver at inddrage borgerne. Det bliver en virkelig spændende proces, og jeg håber, at rigtig mange borgere har lyst til at bidrage med oplysninger og fortællinger fra deres eget og deres forfædres liv her på egnen, siger projektleder Annette Sode.

Alle kan møde op til et informationsmøde om projektet i Magion torsdag d. 12. januar 2017, kl. 19.30 -21.30.