Nyt tilbud til yngre demente i Billund kommune


Billund kommune er nu klar med et nyt tilbud rettet mod yngre demente. Det vil sige borgere op til 70 år med begyndende demens.

Tilbuddet hedder KLUB MellemRum og har til formål at skabe en hverdag med meningsfulde aktiviteter og fællesskab med ligestillede.

Tilbuddet – der visiteres via Billund Kommunes demenskonsulenter – er for borgere, der er tidligt i deres demensforløb eller oplever symptomer som hukommelsesbesvær og nedsat initiativ. Der er allerede nu gang i aktiviteterne indenfor områderne natur, kultur, motion og hverdagsliv.

KLUB MellemRum holder fysisk til på Mødestedet i Nygade i Grindsted, men man vil gøre brug af de lokale foreninger og deltage i områdets arrangementer. Bag den daglige drift af det nye tilbud står Anne-Mette G. Iversen, Mia Flintholm, Christina Rathleff og Ann Skjold Andersen.