Nyt torv i Vorbasse på tegnebrættet


Det skal være synligt, at Vorbasse er en meget aktiv by med et stort fællesskab. Karrusellen Mr. Swing King, aktivitetsakse og fortællestationer er blandt de mange forslag til byfornyelse i Vorbasse.

Skal skole og fritidscenter bindes sammen af en aktivitetsakse, hvor alle bl.a. kan kravle i det poetiske klatretårn? Skal der være fortællestationer langs byens stisystem? Og skal karrusellen Mr. Swing King, som Gnags har udødeliggjort med en sang, og som ligger i depot i Vorbasse stå på et nyanlagt torv midt i byen?

Svaret er ja, hvis man følger nogle af de forslag, som ligger i et oplæg til byfornyelse i Vorbasse. Oplægget er udarbejdet af Stefan Gustin, landskabsarkitekt og indehaver af Gustin Landskab i Århus. Han er inspireret af alle de mange input, som mange af Vorbasses borgere er kommet med, da de deltog i cafémøder og workshops. Senest har en række borgere deltaget i det efterfølgende arbejde i fire arbejdsgrupper.

Stefan Gustin har netop præsenteret oplægget for de fire arbejdsgrupper, og overordnet set skal Vorbasse fremover udstråle det, som er byens styrke – aktivitet, initiativ og fællesskab. Lige fra forskønnelse af hovedgaden over et nyt tillokkende torv til udnyttelse af de mange grønne kiler ind i byen f.eks. ved ny boligtyper.

– Det ser rigtig spændende ud. Det gode er, at vi har fået en masse konkrete forslag, som kan tegne Vorbasse nu og fremadrettet. Der trænger f.eks. til en sammenhæng i området mellem fritidscentret og skolen, og det kan vi nu begynde at skabe med det her forslag, siger H.C. Christensen, som er med i koordineringsudvalget ifm. byfornyelsen.

Torvet ved kroen og butikken Prikken er i dag præget af veje og trafikafvikling, og her er der nu forslag om at ændre på vejføringer, således at der skabes rum til et nyt torv, hvor der kunne stå en karrusel med et klart signal om, at man er i byen med landets største marked. Et hyggeligt torv for Vorbasse-borgerne og en aha-oplevelse for folk på gennemfart.

Landskabsarkitekt Stefan Gustin lægger op til, at der skabes tre byrums-perler – nemlig omkring Krigshavnen, torvet ved kroen og i området mellem skole og fritidscenter.

Der er både forslag til projekter, som vil skabe forbedringer her og nu, og mere langsigtede projekter. Vorbasse har 5,8 millioner kroner til byfornyelse, dels fra Billund Kommune og dels fra boligministeriet.

– Vi skal nu fortsætte det gode samarbejde med kommunen. De skal præsenteres for de konkrete forslag, og der skal tages nogle principielle beslutninger, hvorefter ministeriet skal godkende projektet. Derefter arbejder arbejdsgrupperne i en eller anden form videre med projektet i efteråret, siger H.C. Christensen.

Koordineringsudvalget, der samarbejder med Billund Kommune, forventer også at skulle spørge en række fonde om bidrag for at kunne realisere store dele af projektet. Hvis alle de projekter, der beskrives i forslaget, skal gennemføres over en årrække, skønnes det at koste 23 millioner kroner.

Udfordringer og potentialer
Gustin Landskab har stillet Vorbasses udfordringer og potentialer op således:
Udfordringer: Byens meget trafikerede hovedgade. En fragmenteret bymidte, med mange mellemrum uden byliv. Nye boligområder placeres langt fra bykernen, og der opstår en usammenhængende bystruktur. Der er begrænset tilgang til og opmærksomhed på byens omkringliggende naturoplevelser og landskaber.
Potentialer: Vorbasse er en by, der ser muligheder frem for begrænsninger. ”I Vorbasse handler vi ”. Byens meget brugte og velfungerende fritidscenter. Byens unikke fællesskab og evne til at stå sammen og løfte i flok. En by, som er kendt i hele Danmark for sit mere end 200 år gamle marked. En by, hvor det særprægede, finurlige og gøgleriet prioriteres og værdsættes.

Projekt områdefornyelse
Projektet Områdefornyelse i Vorbasse 2016-2021 blev indledt i begyndelsen af 2016 med to cafémøder, hvor alle kunne komme med deres ønsker til Vorbasses udvikling og fremtid. I efteråret 2016 blev fire arbejdsgrupper nedsat. Et koordineringsudvalg koordinerer processen.