Opstillingsmøder Ældrerådet Billund kommune


Den 12. september 2017 afholdes det første opstillingsmøde til ældrerådet i Billund Kommune. Der skal findes kandidater til ældrerådsvalget 2017. Ældrerådet er valgt med 2 personer fra Grindsted, 2 personer fra Billund, 2 personer fra Vorbasse, Hegnsvig og Kroager og 1 person fra Sdr. Omme og Filskov. Der bliver afholdt opstillingsmøder i nævnte byer.

 

Ældrerådet er lovpligtig for alle kommuner og skal høres i alle sager, der vedrører ældreområdet i kommunen.  Ældrerådet skal være bindeled mellem borger og kommune.

 

Ældrerådet har faste dialogmøder med Social- og sundhedsudvalget, og har aktivt været inddraget i f.eks. værdighedspolitikken i Billund Kommune. Rådet er repræsenteret med et medlem i bruger/pårørende møder på plejecentrene.

 

Rådet tager løbende stilling til emner fra social- og sundhedsudvalget. Det kan være ting, der sendes i høring eller til orientering. Det kan også være emner, som rådet selv sætter på sin dagsorden, hvis de mener, at de ønsker en yderlig uddybning, eller de ønsker at efterprøve, om de er enige med den beslutning, der allerede er truffet i Social- og sundhedsudvalget.

 

Rådet har sammen med kommunen arrangeret i en demensdag på Magion, med workshops fra forskellige foreninger der har berøring med demente.

 

Økonomien på ældreområdet i Billund Kommune har i flere år været udfordret. Der arbejdes hårdt på sagen. Her skal ældrerådet være med til at sikre, at det sker uden service forringelser for vore ældre borgere.

Alle borgere over 60 år kan stille op til ædrerådsvalget, hvis man bor i det pågældende område.

Første opstillingsmøde er den 12. sep. kl. 15.00 på Lindegaarden i Billund. Fra Billund by er i denne periode valgt Annelise Nielsen og Gert Hansen. Begge genopstiller.

Læs mere på kommunens hjemmeside