Opstillingsmøder forud for det kommende ældrerådsvalg


Forud for valget til Ældrerådet i Billund kommune arrangerer det siddende råd nu en række opstillingsmøder. Her vil medlemmerne orientere om rådets arbejde. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, og kandidater til det kommende ældreråd vil blive opstillet.

– Ældrerådet i Billund Kommune har gennem et godt samarbejde i rådet opnået, at vi har haft en konstruktiv dialog med administrationen og politikerne. Vi er absolut ikke altid enige, men vi oplever, at der bliver lyttet og vores stemme bliver hørt, siger Gert Hansen, formand for Billund Kommunes Ældreråd.

Alle borgere i Billund Kommune, der er fyldt 60 år eller gør det senest på valgdagen, er valgbare og har valgret til ældrerådet og kan deltage i opstillingsmøderne.

Man kan blive kandidat eller være stiller for en kandidat i det lokalområde, hvor man bor. Man opstilles som kandidat ved at deltage i et opstillingsmøde eller ved at rekvirere og indlevere en kandidatliste til Borgerservice på Magion i Grindsted senest den 30. september 2021 kl. 12.00.

Der er ingen tilmelding til opstillingsmøderne. Man skal blot møde op.

Dato, tidspunkt og sted for opstillingsmøderne ses her:

Stenderup-Krogager
1. september 2021, kl. 13.30
Teglgaardshallen, Teglgaardsvej 7, Stenderup-Krogager

Hejnsvig
1. september 2021, kl. 15.30
Pedersmindecentret, Tovegade 9, Hejnsvig

Grindsted
7. september 2021, kl. 14.30
Mødestedet Lille Sal, Nygade 27, Grindsted

Sønder Omme
8. september 2021, kl. 15.00
Sdr. Omme Multicenter, Stadion alle 16, Sønder Omme

Filskov
8. september 2021, kl. 16.30
Viadukthallen, Blåhøjvej 10, Filskov

Vorbasse
9. september 2021, kl. 17.00
Biblioteket, Drivvejen 1, Vorbasse

Billund
14. september 2021, kl. 17.00
Lindegården, Lindevej 1a, Billund