Pædagoger på slap line i læringskaravane


I Billund Kommune er afslutningen på sommerferien også starten på et nyt år i forhold til Program for læringsledelse, som Billund Kommunes dagtilbud og skoler deltager i.

For et år siden var en læringskaravane startskuddet til et fælleskommunale kompetenceforløb om Barn-voksen kommunikation og relation, som der er blevet arbejdet med i efteråret 2016 og foråret 2017. Og forleden blev et nyt år skudt i gang med læringskaravane –  og igen med Barn-voksen kommunikation og relation som fokus, men denne gang på en noget anderledes måde.

221 ledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, ressourcepersoner fra PPS og forvaltning var samlet i Vingsted, hvor de via en GPS aktivitet fik mulighed for at dele viden og erfaringer fra det seneste års arbejde og samtidig konkurrere på viden i forhold til emnet.

– Det var et rigtig godt arrangeret. Det var bygget op omkring samarbejdsøvelser og man fik mulighed for at være sammen med egne kolleger. Det var godt socialt og hyggeligt, men samtidig også godt fagligt. Spørgsmålene var meget relevante og vi fik testet og bekræftet at meget af det vi har arbejdet med det seneste år, hænger ved, siger Gitte Stærmose, der er pædagog i Børnenes Univers Grindsted Syd.

Og noget af det, der er arbejdet med i forhold til temaet er blandt andet kommunikation barn – voksen imellem.

– Vi er blandt andet blevet meget opmærksom på vi voksnes tonefald, lydniveau, sprog og kropssprog og at vores kommunikation bliver modtaget meget forskelligt fra barn til barn. Hvis jeg står på en høj og råber, at et barn skal sætte en cykel på plads kan det blive opfattet som skæld ud af en og som helt fint af en anden. Derudover har vi arbejdet meget med vigtigheden i at øge børns ordforråd ved at sætte ord på igen og igen og igen, forklarer Gitte Stærmose.