Region Syddanmark satser på 2018 uden besparelser


Den aftale, der i aftes faldt på plads mellem regeringen og Danske Regioner, betyder at Region Syddanmark formentlig kan komme igennem 2018 uden de store besparelser.

Aftalen imødekommer nemlig noget af det udgiftspres, som regionerne har i forhold til blandt andet stigende medicinudgifter og den demografiske udvikling med stadig flere ældre. Af de 500 mio ekstra fra staten til at dække udgifterne i 2018, er Regions Syddanmarks andel ca. 100 mio kroner. Penge, som kan dække en god del af den forventede vækst i udgifterne til blandt andet særlig dyr medicin.

Til gengæld lykkedes det ikke regionernes forhandler, Bent Hansen, at fjerne produktivitetskravet på de to procent og aktivitetsfinansieringen af sundhedsvæsnet.

– Alle i sundhedsvæsnet kan vist se, at tiden er løbet fra den nuværende model med det årlige produktivitetskrav. Med aftalen for 2018 er parterne da også enige om, at styringen på sundhedsområdet skal ændres og udvikles. Jeg håber, at regeringen vil erkende, at der skal nye styringsmodeller til, som i højere grad understøtter kvalitet og sammenhængende patientforløb, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

Hun fastslår samtidig, at man i Region Syddanmark arbejder videre med det igangværende forsøg med en ny model, hvor medarbejderne har frihed til at vælge de løsninger, der giver værdi og kvalitet for patienterne fremfor bare at øge aktiviteten.

I aftalen er også flere penge til psykiatrien og de igangværende supersygehus-byggerier rundt omkring, mens besparelsen på 10 pct indenfor regional udvikling, som regeringen ellers havde lagt op til, til gengæld er fjernet.