Regionale busser bliver mere klimavenlige


Trafikselskabet Sydtrafik har fra staten fået en bevilling på 6,1 mio kroner til at gøre flere regionale busruter mere klimavenlige.

Pengene skal være med til at dække merudgiften for Sydtrafiks udskiftning af den almindelige diesel med den mere miljøvenlige biodiesel på 20 regionale busser.

De regionale ruter er kendetegnet ved længere ruter, der går på tværs af kommunegrænser, og det er ikke helt enkelt at benytte grønne drivmidler, som sikrer en stabil drift over længere afstande.

Elbusser er tidligere blevet fravalgt pga. den begrænsede rækkevidde, men teknologiudviklingen går stærkt disse år, og inden for få år forventes markant forbedret batteriteknologi, der vil åbne for nye muligheder med emissionsfrie og miljøvenlige elbusser på de regionale ruter, hedder det i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark.