Regionen vil undersøge sammenhæng mellem sygdom og forurening


Kan sygdomme af forskellig art hænge sammen med den omfattende forurening under Grindsted? Det vil Region Syddanmark nu forsøge at få svar på efter flere borgere har udtrykt deres bekymring for det.

Regionen har ellers flere gange i årenes løb har kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at sikre sig forureningen i Grindsted ikke påvirker borgerne, men de mange bekymringer fra borgerne ovenpå den seneste tids nye oplysninger, får nu regionen og Billund kommune til igen at mødes med Styrelsen for Patientsikkerhed.

– Mødet er første skridt frem mod at få en samlet vurdering af den sundhedsmæssige påvirkning fra forureningerne, hedder det i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark, der dog ikke mener der er grund til at ændre risikovurderingerne.

– Der er gennem årene efter behov indhentet udtalelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til de sundhedsmæssige problemstillinger med relation til Grindstedforureningerne. Den bekymring, som nogle borgere i Grindsted har givet udtryk for, tager vi imidlertid alvorligt, og derfor har vi taget initiativ til at få en fornyet og samlet vurdering af de sundhedsmæssige aspekter ved forureningerne fra Grindstedværket, siger Formand for Udvalget for miljø og råstoffer, Jørn Lehmann Petersen (S).

Regionen mener dog stadig at det er sikkert at opholde sig i private boliger, ligesom man heller ikke mener der er risiko for at kommen i kontakt med forureningen på boliggrunde eller andre arealer med følsom anvendelse.

– Det er også fortsat regionens faglige vurdering, at forureningerne ikke kan påvirke det grundvand, som Grindsted Vandværk A.m.b.a. indvinder til drikkevand, hedder det i pressemeddelelsen.