Sådan vil regionen fordele de 50 mio statskroner til Grindstedforureningen


Politikerne i Regionsrådet i Region Syddanmark har her til eftermiddag besluttet, hvordan de 50 mio, der er kommet fra staten til oprydning efter Grindstedværkets forureninger i Grindsted og Kærgård Klitplantage, skal fordeles.

Pengene er delt op med 30 mio i år og 20 mio næste år. Inden udgangen af 2020 skal der være etableret et anlæg ved Grindsted Å, som kan reducere den forurening, som i dag løber ud i åen. Det anlæg løber op i 9,5 mio kroner.

– Vi kommer til at have fokus på at reducere udsivningen af vinylklorid og andre sundhedsskadelige stoffer til Grindsted Å. Når vi tager fat ved åen, handler det om, at det er her, vi hurtigst kan få reduceret udstrømningen af forurenende stoffer til åen. Derudover vil vi bruge nogle af pengene i 2019 på at få undersøgt den mest forurenede del af lossepladsen, hvor Grindstedværket har deponeret store mængder forurenet spildevand, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Undersøgelsen af lossepladsen skal afklare, om forureningen derfra på sigt kan udgøre en trussel for åen og samtidig danne grundlag for en mulig oprensning af lossepladsen i 2020.

Alle er klar over at de 50 millioner kroner ikke løser forureningsproblemerne efter Grindstedværket. Alene i Grindsted by har regionens eksperter tidligere vurderet, at der som minimum skal et større trecifret millionbeløb til – og en indsats, der kommer til at strække sig over flere årtier.

– Mange er utålmodige efter at komme i gang med en oprensning i Grindsted by, og det forstår jeg godt. Jeg deler den utålmodighed. Men vi er nødt til at teste de bedste metoder til oprensning og undersøge forureningerne yderligere, så vi undgår at omdanne nogle af stofferne til endnu mere giftige stoffer eller at sprede forureningen, den dag vi er klar til at gå i gang med at rense op, siger Miljøudvalgsformanden.

I Kærgård Klitplantage, hvor regionen over en årrække har gravet en stor del af forureningen væk og er i fuld gang med at teste oprensning af det forurenede grundvand under gruberne er der afsat 13,5 mio kroner.

– Vi er meget længere i forhold til at gøre Kærgård Klitplantage fri for forurening, end vi er med forureningerne i Grindsted by. Fordelen ved, at vi har arbejdet med Kærgård er, at vi nu er klar til at omsætte og overføre erfaringerne fra Kærgård Klitplantage til at kunne bruges i Grindsted, forklarer Jørn Lehmann Petersen.

Samtidig har regionsrådet besluttet at opskalere den igangværende grundvandsoprensning i Kærgård Klitplantage i grube 3 og gå i gang i grube 1 og 4. Det er tidligere estimeret, at en fuldskalaoprensning af grundvandet under gruberne i løber op i ca. 95 mio. kr.