Sæt dit præg på Hejnsvigs fremtid


Lokalrådet og Billund Kommune inviterer til dialogmøde omkring udvikling af Hejnsvig.

Tirsdag den 26. november klokken 17:00-20:00 i Hejnsvig Hallen

Aftenens tema omhandler boligudvikling i byen, området omkring den kommende ny skole og trafiksikkerhed. Du vil have mulighed for at gå i aktiv dialog omkring de forskellige temaer, og komme med dit syn på Hejnsvigs fremtid. Vi byder på sandwich og vand i løbet af aftenen.

Tilmelding skal ske senest torsdag den 21. november på: tilmelding1@billund.dk eller på tlf: 79727047
Har du spørgsmål, kan du kontakte plan@billund.dk

PROGRAM

17:00 Velkomst og orientering: – Nye projekter i Hejnsvig, bl.a. ny skole v. Borgmester Ib Kristensen – Hejnsvig på toppen – dagens program v. Hejnvig Lokalråd
17:20 Workshop 1: (man kan deltage i 2 ud af 3 temaer i løbet af aftenen)

Attraktiv boligudvikling:

  • Hvordan skal man bo i Hejnsvig? Hvordan styrker vi udbuddet af attraktive byggegrunde og gode lejeboliger i byen? Hvordan gør vi byen attraktiv for tilflyttere?

Sammenholdets by:

  • Skolen er omdrejningspunktet for hele byen. Hvordan styrker man sammenholdet på tværs af familier, institutioner og fritid? Hvad skal der ske i området omkring skolen og bymidten?

Trafiksikkerhed:

  • Hvordan øger vi trygheden og trafiksikkerheden i Hejnsvig? Er der steder i trafikken der er utrygge, som I, som borgere gerne vil have ændret?

18:05 Pause m. sandwich
18:35 Workshop 2 – Attraktiv boligudvikling – Sammenholdets by – Trafiksikkerhed
19:20 Fælles opsamling – Lokalrådet samler op på input fra de forskellige grupper – Tak for i dag v. Ib Kristensen

Der tages forbehold for ændringer i programmet