Sagen om lokalplan 331 udsat


Der var kun ganske få punkter på gårsdagens byrådsdagsorden, men da mødet blev åbnet var dagsordenen skrumpet yderligere. Punktet om lokalplan 331 var pludselig væk.

Sagen er sendt til fornyet behandling, lød meldingen, inden borgmester Ib Kristensen gik i gang med det øvrige punkt: første behandling af de kommende års budget.

Efterfølgende kunne formanden for Teknik og Miljø Per Nyhus forklare, hvorfor det var gået som det var ved tirsdagens udvalgsmøde forud for byrådsmødet, siden sagen om vedtagelse af lokalplan 331 pludselig var skudt til hjørne.

– Vi var langt fra hinanden i udvalget da vi mødtes, men jeg synes faktisk vi fik nogle gode snakke. Vi nærmede os hinanden – især om vi stiller for strikse krav om farve på husene og udseendet. Når vi vedtager sådan en lokalplan skal der ikke være tvivl blandt dem, der tager beslutningen, om hvad det er vi kræver, og det var der lige hér, siger Per Nyhus.

Der lå ikke færre end 30 høringssvar på lokalplanen, og det gjorde indtryk på udvalget:

– De mange høringssvar gjorde indtryk, ja, men vi var altså delte i spørgsmålet, siger Per Nyhus og antyder dermed at nogen i udvalget var klar til at køre sagen igennem – trods de mange høringssvar.