SF’er: Borgerne fortjener svar


Tidligere byrådsmedlem i Billund kommune, Susanne Mathiesen (SF) er gået i gang med at arrangere et borgermøde i kølvandet på sidste uges rystende læsning om en lang mere omfattende forurening efter Grindsted-værket.

– Der er i dén grad grund til bekymring. Borgerne har krav på at få nogle svar – både fra fagfolk og fra os som politikere. Os borgere i Grindsted har i årevis været bekymrede for forureningen fra Grindstedværket og for hvad det betyder for vores helbred og for det område vi bor i, siger Susanne Mathiesen, der er i gang med at invitere fagfolk, forskere og politikere, der kan svare på hvor slemt det står til og hvad man kan og vil gøre ved det.

– Jeg frygter at den her forurening dækker et langt større område end vi kender til. Så jeg vil indtrængende bede folk, der ved noget om at sige det nu, siger Susanne Mathiesen og fortæller om et opkald hun fik fra en borger:

– Jeg fik af vide af denne borger, at vedkommende i sin barndom havde set adskillige lastbiler uden navn køre i pendulfart til dambruget i Utoft over en længere periode, og det undrede vedkommende sig over både dengang og i dag, siger Susanne Mathiesen.

Hun tænker samtidig tilbage til sin tid som byrådsmedlem i perioden 2009-2013:

– Jeg kan huske vi havde et temamøde med nogle af regionens miljøfolk. De fortalte en masse om banegravsdepotet og målinger på stien til Sdr. Omme og fastslog overfor os at alle værdier ikke var over grænsen – tilfældigvis – og at vi i hvert fald ikke skulle være bekymret for grundvandet overhovedet, fordi forureningen lå vest for byen og Grindsted fik drikkevand øst for byen, siger Susanne Mathiesen med stor ironi i stemmen.

For hende er formålet med borgermødet den 15. marts på Grindsted Gymnasium at sende et klart og tydeligt signal fra borgerne i Grindsted:

– Vi skal tale højt og tydeligt og jeg håber der kommer rigtig mange, der vil være med til at sende et signal om at nok er nok!