Sidste frist for ansøgning til Integrationspuljen


Billund Kommunes integrationspulje er igen åben for ansøgninger. Ansøgningsfrist er onsdag den 7. april 2021, kl. 20.00.

Overordnet er formålet med integrationspuljen, at støtte op om projekter, som fremmer integration af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer samt værdier og andre kulturer.

Mere konkret er formålet med integrationspuljen, at støtte aktiviteter som retter sig mod minimum én af nedenstående:

Fremmer mulighederne for beskæftigelse eller uddannelse
Udvikler netværk og relationer på tværs af grupper med forskellige baggrunde og kulturer
Bidrager til at udvikle netværk, som fremmer borgere med udenlandsk baggrunds integration i samfundet

Hvem kan søge?
Foreninger som har deres aktiviteter i Billund Kommune
Grupper som har deres aktiviteter i Billund Kommune
Virksomheder/afdelinger af virksomheder som har aktiviteter i Billund Kommune
Institutioner beliggende i Billund Kommune
Enkeltpersoner med bopæl i Billund Kommune