Søg midler fra LAG-puljen


Du kan søge penge til udvikling og innovation i lokalsamfundene via LAG Vejen-Billund

Borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan søge udviklingsmidler fra LAG Vejen-Billunds pulje på 2 mio. kr..

Du kan søge midler fra LAG Vejen-Billund til projekter og aktiviteter inden for særligt:

  • Etablere og videreudvikle mikrovirksomheder og skabe arbejdspladser
  • Samarbejdsprojekter mellem erhvervs- og turismeaktører
  • Skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne

Næste ansøgningsfrist er fredag den 14. september 2018.

Hvis du har en idé skal du altid starte med at tage en snak med koordinator for LAG-Vejen-Billund. Hun kan guide dig i forhold til om du skal søge puljen og hvordan du så eventuelt griber det an.

Kontakt: LAG koordinator i LAG Vejen-Billund Merethe Juul Thysen, mobil: 2028 5668, e-mail lagvejenbillund@gmail.com

 

Læs mere på www.billund.dk/LAG