Stærke fællesskaber på tværs af nationaliteter


I hele denne uge har børn og unge på skoler og i daginstitutioner i Billund kommune arbejdet med Billund Builds – en årligt tilbagevendende temauge med forskellige emner. I år var temaet Stærke Fællesskaber – og dét fik eleverne på 6. årgang på Vestre Skole i Grindsted i dén grad at føle.

I ugerne op til Billund Builds har årgangen skabt kontakt til en venskabsklasse fra International School of Billund:

– Kontakten mellem eleverne startede med brevveksling på engelsk efterfulgt af to gensidige besøg på hinandens skoler. Besøgene har været planlagt med forskellige aktiviteter, herunder rundvisninger, planlagt og gennemført af eleverne selv, fortæller lærer på 6. årgang, Jannie Søgaard.

De internationale elever var i denne uge på besøg hos deres nye venskabsklasser i Grindsted. Og det blev markeret med udfærdigelsen af et fælles værk med samtlige elevers håndaftryk – et værk, der ved slutningen af dagen blev delt i to, så gæsterne fra ISB kunne få den ene del med hjem, og Vestre Skole selv beholde den anden. Som tegn på det stærke fællesskab.

– Selvom nogle elever har fundet det grænseoverskridende, har de arbejdet grundigt og ihærdigt i forløbet, netop fordi det var ’ægte’.  Der er skabt kontakter og venskaber på tværs af byer, skoler, sprog og nationaliteter, faktisk i endnu højere grad end vi lærere havde turde håbe på, lyder det fra Jannie Søgaard.