Sundhedsminister kalder DTU-rapport bekymrende


Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er bekymret over den nye rapport fra DTU, der viser, at den kraftigste del af den vandopløselige forurening fra det gamle Grindstedværk nu er sivet væk fra fabriksgrunden og ind i området mellem midtbyen og Grindsted Å.

– Den nye rapport fra DTU kalder i den grad på akut handling. Jeg er derfor glad for at vi allerede har afsat 50 millioner kroner, så vi allerede i år kan komme i gang med oprydningen. Pengene er første del af de 150 millioner kroner målrettet oprydningen i Grindsted og Kærgård Klitplantage som regeringen sammen med DF har afsat som en del af Sundhedsreformaftalen, siger Ellen Trane Nørby.

Rapporten fra DTU skal også bruges til at fastlægge, hvordan de 50 millioner kroner som Regeringen og DF har afsat bedst kan anvendes til at rydde op og sikre, at forureningen ikke udvikler sig yderligere og dermed risikerer at gøre endnu større skade på mennesker, dyr og natur. Særligt bekymrende er risikoen for udsivning til grundvand og yderligere forurening af Åen og Engsøen.

– Rapporten fra DTU er bare endnu et tegn på den voldsomme generationsforurening som Grindsted-forureningen er. Det kalder i den grad på national handling og nationalt ansvar for oprydningen og det er jeg glad for, at Venstre er garant for. Som sundhedsminister er jeg også meget optaget af de mulige sundhedsrisici og derfor imødeser jeg også den undersøgelse af sundhedspåvirkninger som styrelserne under sundhedsministeriet også bidrager til, for det er vigtigt, at vi får alle problemer på bordet, så vi også kan handle på dem, siger ministeren i en pressemeddelelse.