Sygeplejeklinikker kommer til at hedde sundhedsklinikker


Voksenudvalget i Billund Kommune har bevilget midler til udvikling af kommunens sygeplejeklinikker, som fremover kommer til at hedde sundhedsklinikker.
Formålet med sundhedsklinikken er at give bedre service og højere kvalitet til borgerne i kommunen.

Dette gøres ved:

  • At yde øget fleksibilitet og frihed til borgere med behov for sygepleje
  • At tilbyde borgere konsultationstider efter aftale
  • At borgere kan komme efter aftale i klinikken alle ugens 7 dage
  • At borgere er aktiv part i egen behandling
  • At borgere modtager sygepleje i professionelle omgivelser med et højt hygiejnisk niveau
  • At borgere kan modtage rådgivning og vejledning i forbindelse med sygdomme f.eks. diabetes

Der sættes hermed større fokus på; at sundhedsklinikker er en del af de samlede sundhedstilbud i Billund Kommune, at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og behandling af sygdom samt på de forskellige tilbud, som borgere kan få i relation til dette. Sundhedsklinikkerne vil således også være med til at understøtte den bevægelse af opgaver, som der sker fra sygehuse til den kommunale hjemmesygepleje. Klinikkens indretningen og faciliteter sikrer, at der kan tilbydes høj kvalitet i den udførte sygepleje. Det handler blandt andet om, at opgaverne kan løses under optimale forhold såvel hygiejniske som i forhold til sygeplejerskernes arbejdsstillinger.

En sundhedsklinik er et sted, hvor borger selv tager hen og får hjælp til f.eks. medicindosering, behandling af sår eller kateterskift og kan anvendes af alle borgere med ophold i Billund Kommune. Derudover er sundhedsklinikken også et sted, hvor borgere kan få råd og vejledning i forhold til kroniske sygdomme f.eks. diabetes, inkontinens eller få vejledning om sundhedsfremme og forebyggelse.

Udviklingen retter sig i første omgang mod klinikken på Plejecenter Mødestedet i Grindsted, som er bemandet med en sygeplejerske alle hverdage fra 8-16 og weekender og helligdage efter aftale med Sygeplejen. Senere planlægges der udvikling af klinikker i Billund, Vorbasse og Sdr. Omme.

– Fra kommunens side vil vi gerne sikre, at vore borgere oplever høj grad af fleksibilitet og frihed. Borgere som tidligere har siddet hjemme og ventet på
sygeplejersken og oplevet, at sygeplejersken blev forsinket på grund af en akut opgave, de kan nu møde op og blive behandlet på klinikken. Det giver langt større frihed for den enkelte og måske får borgeren lyst til at deltage i en af de mange aktiviteter på plejecenter Mødestedet, når de nu alligevel er der”. Udtaler Robert Terkelsen, formand for voksenudvalget.