Vi bliver stadig flere i Billund kommune

Bortset lige fra en enkelt nedgang i april måned, så er befolkningstallet i Billund kommune kun gået opad siden begyndelsen af året. Per 1. januar 2018 var vi 26.502 borgere i kommunen og her 1. juli var dét tal steget til 26.616. Da gammel Billund og Grindsted kommuner blev lagt sammen per 1. januar 2007 […]

Akuthelikopteren bliver i Billund

Akuthelikopteren bliver i Billund. Det har VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti besluttet og har dermed valgt ikke at følge den anbefaling som bestyrelsen i Danske Regioner gav til Sundheds-og Ældreministeriet om at flytte Billund-helikopteren til Assens. Regeringen havde til opgave at fordele fire akuthelikoptere ud over landet, og placeringerne blev Saltum i Jammerbugt kommune, Skive, Ringsted […]

Ny By- og Planchef til Billund Kommune

Karen Margrethe Høj Madsen fra Østbirk bliver ny By- og Planchef i Billund Kommune. Hun kommer aktuelt fra en stilling som afdelingsleder i Teknik- og Miljø i Aarhus Kommune. Karen Margrethe Høj Madsen afløser Anette Kold, der 1. maj skiftede til en stilling som stabschef for strategisk vækst i Kolding Kommune. Hun bliver som områdechef […]

KIRKBI: Flere butikker har meldt interesse

Flere butikker har allerede kontaktet KIRKBI og meldt deres interesse i at leje en af de nye butikslokaler i det nye butikstorv, der ventes at stå færdigt i efteråret 2020. Lige nu er KIRKBI ved at undersøge hvilken butikssammenhæng, der er behov for. – Allerede nu har vi fået positive henvendelser fra nye og gamle lejere, […]

Byggeri af nyt Butikstorv indledes efter sommerferien

Efter sommerferien indleder KIRKBI A/S byggeriet af Billunds nye butikstorv, som kommer til at bestå af seks bygninger indeholdende butikker, kontorfaciliteter og lejligheder. Planen er at hele herligheden står færdig i efteråret 2020. Siden offentliggørelsen af lokalplanen i juni måned sidste år, har KIRKBI og Billund Kommune fået ideer fra mange borgere og aktører i […]

Billund bliver til Bellevue hele sommeren

Hele sommeren kan borgere og turister nyde strandmiljøet i Billunds centrum. Al sandet fra ugen med beachvolley-mesterskaberne bliver nemlig liggende et par måneder endnu. KIRKBI, som ejer dele af arealet, Billund Kommune, Børnenes Hovedstad og Volleyball Danmark er nemlig gået sammen om at bevare strandmiljøet sommeren over. Dermed vil der hele sommeren være strand midt i […]

Elever indviede Bindeballestien

Efter flere års tilløb og samarbejde mellem Billund og Vejle kommuner er Bindeballestien hele vejen fra Billund til Bindeballe Købmandsgård og videre til Vejle, nu endelig færdig. Således blev stien i dag behørigt indviet med elever fra BillundSkolen der kom cyklende fra den ene side og elever fra Ødsted Skole i Vejle kommune fra den […]

Lokale pædagoger klædes endnu bedre på til leg, læring og kreativitet

Samtlige 120 fastansatte pædagoger og faglige ledere i Billund Kommune får nu tilbud om at tage en pædagogisk diplomuddannelse, der tager 7 uger at gennemføre. Diplommodulet i leg, kreativitet og læring er udviklet af og udbydes i et samarbejde mellem LEGO Fonden, Billund Kommune, og University College Lillebælt (UCI). – Leg, kreativitet og læring er en […]

Playline synliggøres i Billund

Næste skridt er nu taget for at realisere Billunds Playline. Nu er der sat små orange skilte op flere steder i Billund by som skal synliggøre Billunds nye sociale infrastruktur og sikre en bedre vejvisning til byens tilbud. – Tanken er, at Playline skal udtrykke Billunds DNA som Company Town, Børnenes Hovedstad og en dynamisk […]