Billund bliver til Bellevue hele sommeren

Hele sommeren kan borgere og turister nyde strandmiljøet i Billunds centrum. Al sandet fra ugen med beachvolley-mesterskaberne bliver nemlig liggende et par måneder endnu. KIRKBI, som ejer dele af arealet, Billund Kommune, Børnenes Hovedstad og Volleyball Danmark er nemlig gået sammen om at bevare strandmiljøet sommeren over. Dermed vil der hele sommeren være strand midt i […]

Elever indviede Bindeballestien

Efter flere års tilløb og samarbejde mellem Billund og Vejle kommuner er Bindeballestien hele vejen fra Billund til Bindeballe Købmandsgård og videre til Vejle, nu endelig færdig. Således blev stien i dag behørigt indviet med elever fra BillundSkolen der kom cyklende fra den ene side og elever fra Ødsted Skole i Vejle kommune fra den […]

Lokale pædagoger klædes endnu bedre på til leg, læring og kreativitet

Samtlige 120 fastansatte pædagoger og faglige ledere i Billund Kommune får nu tilbud om at tage en pædagogisk diplomuddannelse, der tager 7 uger at gennemføre. Diplommodulet i leg, kreativitet og læring er udviklet af og udbydes i et samarbejde mellem LEGO Fonden, Billund Kommune, og University College Lillebælt (UCI). – Leg, kreativitet og læring er en […]

Playline synliggøres i Billund

Næste skridt er nu taget for at realisere Billunds Playline. Nu er der sat små orange skilte op flere steder i Billund by som skal synliggøre Billunds nye sociale infrastruktur og sikre en bedre vejvisning til byens tilbud. – Tanken er, at Playline skal udtrykke Billunds DNA som Company Town, Børnenes Hovedstad og en dynamisk […]

Administrationsgebyr for virksomheder rammer skævt

Selvom Billund kommune har sænket administrationsgebyret for erhvervsaffald med en hundredekroneseddel fra 2017 til 2018, så er kommunen stadig regionens tredjedyreste på området. 10 kommuner landet over har valgt at droppe gebyret og i stedet lade betalingen indgå i skatten, men sådan er det ikke i Billund. Her skal alle virksomheder – uanset størrelse – […]

Billund kommune har færrest dagpengemodtagere

En ny analyse af tal fra Danmarks Statistik viser at Billund har den laveste andel af dagpengemodtagere af kommunerne i Trekantområdet. I fjerde kvartal af 2017 var der 4.907 dagpengemodtagere i de syv kommuner i Trekantområdet, hvilket svarer til 3,08 procent af de personer, som aktivt betaler til dagpengesystemet. Det er under landsgennemsnittet som ligger […]

Bedre mobildækning på vej i Bøvl

Siden gazellevirksomheden Westphals Fabrikker i Bøvl gjorde omverden opmærksom på sine store problemer med manglende mobildækning, har både kommunen og lokale folketingsmedlemmer arbejdet for at hjælpe virksomheden. Der er blandt andet holdt møder med Hi3G, der har købt licenser af staten mod at skulle dække områder i Danmark, der er tyndtbefolkede. Et af de områder […]

I Billund skal integrationen leges ind

Det var en broget flok, der i går slog hovederne sammen på Hotel Svanen i Grindsted for at kigge nærmere på, hvordan man kan øge integrationen i Billund Kommune. Under overskriften “Vi leger os til integration i Børnenes Hovedstad” havde Business Learning, Billund Kommune og Billund Erhvervsfremme inviteret både nye og gamle borgere i kommunen […]

Kunstgræsbaner klar til vinter – måske

Fodboldspillerne i Grindsted og Billund kan formentlig træne på de nye kunstgræsbaner allerede til den kommende vinter. Det er i hvert fald planen fra virksomheden Orbicon, der har vundet udbuddet om etableringen af kunstgræsbanerne i Billund kommune. Firmaet påpeger dog, at tidsplanen er forbundet med en vis usikkerhed, fordi der er mange ubekendte faktorer. I […]

Ingen Realdania-kroner til Grindsted

Grindsted får ikke del i Realdanias midler til at styrke midtbyen. Billund kommune er således ikke med blandt de kommuner, som Realdania har udvalgt til at få del i de 73 mio, der var afsat i projektet Hovedbyer på forkant. – Det er jeg da lidt træt af, lyder den umiddelbare kommentar fra borgmester Ib […]