Ninjabane udfordrer børnenes motorik

En ny indendørs forhindringsbane skal øge motorikken hos børnene i Børnenes Univers Grindsted Vest på Langelandsvej. Den nyopsatte ninjabane er meget populær og bruges flittigt af børnene, lyder meldingen. Faktisk var børnene selv med på råd, da børnehavens bevægelseszone skulle udvides: – Børn er klogest på at vide, hvordan det er at være barn. Derfor […]

Børnenes Univers Grindsted Vest gav naturen en hånd

De ældste børn fra kultur- og kreativitetslinjen i Børnenes Univers Grindsted Vest på Langelandsvej greb affaldssæk og handsker og gik ud i den omkringliggende natur for at rydde op efter skovsvin. Det skete som et led i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling, der blandt andet skal lære børnene tidligt i livet at passe godt på naturen. […]

Ventelister til vuggestuer bliver længere

Forældrene i Billund kommune søger i stigende grad mod vuggestuerne, når det gælder pasning af deres barn i de første leveår. Således oplever Billund kommunes pladsanvisning et pres på ventelisterne til vuggestuerne – især i Billund by og i Grindsted Vest. Her er der henholdsvis 28 og 14 pladser i vuggestuerne. Men faktisk er søgningen […]