Lynghedeskolen topper fraværsliste

Eleverne i udskolingen på Lynghedeskolen afdeling Søndre i Grindsted har mest fravær i Billund kommunes folkeskoler. Det viser et udtræk af data fra Uddannelsesstatistik.dk og Undervisningsministeriets Databank, som DR Nyheder har foretaget for skoleåret 2017/2018. På Lynghedeskolen, afd. Søndre var de ældste elever i sidste skoleår fraværende 11,5 pct af tiden. 4,3 pct. var ulovligt […]

Udvalgsformand vil tættere på elevrådene

Afstanden mellem elevrådene på folkeskolerne i Billund kommune og byrådet skal være kortere. Det mener den nye formand for det nye politiske udvalg, Børneudvalget, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup. Derfor har hun bedt om en snak i udvalget om hvordan den fremtidige dialog mellem Børneudvalget og elevrådene kan organiseres. Der har ikke tidligere været et formelt dialogforum […]

658.000 kr til Billund Bibliotekerne

Hvordan kan en særlig hands-on-læringstilgang anvendes på tværs af biblioteker og skoler? Det er noget af det Billund Bibliotekerne skal afprøve med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Den læringstilgang som projektet er inspireret af, kommer fra den voksende maker-bevægelse og handler i bund og grund om at ”tænke med […]

Positivt at Billund ikke er på præmieliste

Der er ingen skoler fra Billund Kommune på den liste som Undervisningsministeriet har offentliggjort over skoler, der kan se frem til at få del i den pulje på 500 mio kroner som regeringen har sat af til at løfte det faglige niveau blandt afgangseleverne. Og det er positivt, mener folketingsmedlem Anni Matthiesen (V), der er […]

App skal styrke Billund-elevers ordforråd

Normalt er det ikke et kommunalt anliggende at anbefale apps til forældre og elever, men ikke desto mindre er det præcis hvad kommunens læsekonsulent, Iben Stavnsbo Sørensen gør nu. Anbefalingen går på Appwriter, der er et læse- og skriveunderstøttende værktøj, som kan give nogle redskaber til at forbedre deres læse- og skrivekompetencer. Selvom værktøjet for […]

Læserbrev: Hvem sætter kursen?

Lige nu kører debatten om, hvem der skal være beslutningstager! Et eksempel er i forhold til klassekvotienterne – skal det være 22 eller 28 elever pr. klasse? Er det op til den enkelte skoleleder og bestyrelse, om man vil dele en klasse? Sætte to lærere i klasserne hele eller dele af tiden? Eller noget helt […]

Microsoft underviser Billund-lærere

For første gang rykker Microsoft sit lærernetværk, Innovative Educators, til provinsen – nærmere bestemt, Børnenes Hovedstad, Billund. Microsoft Innovative Educators henvender sig til skolelærere, som er interesserede i at netværke, lære nyt og blive bedre til deres fag. Således inviteres de lokale lærere til at melde sig til en række fyraftensarrangementer med oplæg, workshops og […]

Læserbrev: Kommer ulven?

Nu kommer to socialdemokrater og vil have en stram central styring af folkeskolen. Det er vel essensen af gruppeformand for Venstre Robert Terkelsens (RT) læserbrev vedrørende klassekvotienter i folkeskolerne? RT siger, at det må skolerne selv bestemme, da de får ekstra midler over de kommende år. Vi bakker også op om budgettet og de ekstra […]