Billund kommune dropper headspace

En del af budgetforliget i Billund kommune, der netop er indgået, indebærer blandt andet, at støtten til og samarbejdet med headspace Billund stoppes. For at få budgettet til at hænge sammen, har politikerne valgt at trække tilskuddet på samlet 800.000 kroner – et beløb, der både dækker over tilskud, lønkroner til to ansatte og til […]

Frivillighedspris til headspace

Region Syddanmarks Frivillighedspris 2017 gik til de frivillige i headspace i Region Syddanmark. headspace er et landsdækkende, gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år, der i Region Syddanmark har rådgivningscentre i Esbjerg, Odense, Billund og Aabenraa. headspace har et tæt samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark, der stiller en medarbejder til rådighed […]

Headspace sikret overlevelse

Den anonyme og gratis rådgivning til unge mellem 12 og 25, headspace Billund, overlever. Det står klar efter et flertal i Folketinget er blevet enige om fordelingen af satspuljemidlerne, som sender 7,5 årlige millioner kroner efter headspace i de næste fire år. Dermed kan de 10 headspace-centre landet over bevares – til stor jubel for […]

Ny kræftcafe på vej

Et samarbejde med headspace Billund betyder, at den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse nu kan tilbyde kræftramte og deres pårørende i Billund kommune et mødested med ligesindede. Der er tale om en kræftcafe, Cafe Trinbrædt, hvor man kan mødes og udveksle erfaringer, tanker og udfordringer i forbindelse med sygdommen – og ikke mindst, at være […]