Pædagoger på slap line i læringskaravane

I Billund Kommune er afslutningen på sommerferien også starten på et nyt år i forhold til Program for læringsledelse, som Billund Kommunes dagtilbud og skoler deltager i. For et år siden var en læringskaravane startskuddet til et fælleskommunale kompetenceforløb om Barn-voksen kommunikation og relation, som der er blevet arbejdet med i efteråret 2016 og foråret […]

Læserbrev: En forringelse af normeringerne

Når jeg snakker med ansatte i vores daginstitutioner fortæller de enstemmigt, at de er pressede grundet de lave normeringer i Billund Kommune. Dette understøttes af tallene, der ganske rigtigt viser, at Billund Kommune har en lav normering. Derfor er det meget uheldigt, at en ny ressourcetildelingsmodel til daginstitutionerne blev godkendt på tirsdagens børne/kultur udvalgs møde. […]

Billund ligger 22 pct under gennemsnitsnormeringen

En ny rapport fra Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning – kaldet KORA – sender bundkarakterer til Billund kommune, når det gælder normeringer på dagtilbudsområdet. I analysen – der dog baserer sig på tal fra 2014 – har Billund kommune et normeringsindex på 77,7 – altså 22,3 pct under gennemsnitskommunen. Det svarer til, at […]