Ridderkors til byrådsmedlem Klara Lyskjær Noer

Med Corona anbefalingerne som rettesnor var det en sluttet flok bestående af byrådsmedlemmer og den nærmeste familie, der tirsdag aften var med, da Borgmester Ib Kristensen overrakte Dannebrogordenens Ridderkors til Byrådsmedlem og 2. viceborgmester i Billund Kommune Klara Lyskjær Noer. Klara Lyskjær Noer opfylder de formelle betingelser for at modtage Dannebrogordenens Ridderkors, idet hun er […]

Læserbrev: “Ressourcemodel” skal ses i sammenhæng med “Kvalitet i dagtilbud”

Vi har et stort ønske om at styrke og udvikle kvaliteten og læringsmiljøet i vore daginstitutioner ved både at øge personaleressourcerne samt tilbyde forældre en mere fleksibel åbningstid og flere valgmuligheder af moduler. For Venstre er det vigtigt, at begge målsætninger tilgodeses med den nye model. ”Ressourcetildelingsmodellen” skal derfor også ses i sammenhæng med ”Kvalitet […]

Snoren til det moderniserede Vorbasse bibliotek klippet

Så er biblioteket igen klar til at modtage lånere og brugere af lokalet. Det er blevet så fantastik flot. Biblioteks- og borgerservicechef Ole Bisbjerg bød velkommen til de mange gæster, der var mødt frem dels til afsløring af Den Dynamiske Landsbys historiske frise og dels til indvielse af et moderniseret bibliotek. Formand for børn og kultur […]

Kommunens 7 lokalarkiver har åbnet dørene for ”Arkivernes Fællesudstilling 2015”

Billund Arkivsamvirke har i dag slået dørene op for deres Fællesudstilling 2015 Udstillingen blev i dag tirsdag åbnet kl. 15:00, af formanden for børne- og kulturudvalget Klara Lyskjær Noer. Billund Arkivsamvirke består af Grindsted, Hejnsvig, Stenderup-Krogager, Filskov, Sdr. Omme, Billund og Vorbasses lokalarkiver, der hver i sær har været i gemmerne, og byder ind med […]

Ny dagsorden for skoledistrikter i Billund kommune

På baggrund af budgetforliget for år 2015 og overslagsårene, hvor forligspartierne aftalte, at der skulle udarbejdes et beslutningsoplæg på, hvordan skoleområdets eksisterende bygningsmasse i Grindsted By kan udnyttes mest hensigtsmæssig i fremtiden, sendte Børne- og Kulturudvalget i Billund Kommune den 2. december et forslag om ændrede skoledistrikter i høring. Høringssvarene er indgået, der har været […]