Sundhedsundersøgelsen i Grindsted bliver yderligere forsinket

Sundhedsundersøgelsen i Grindsted bliver ikke klar til januar, som hidtil forventet. Det skyldes usikkerheder med data vedrørende ansættelse på Grindstedværket, der indgår i sundhedsundersøgelsen. Forskningsleder Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed vurderer, at det er nødvendigt med en kvalitetssikring af data for at være sikker på, at de sammenkørte datasæt i sidste ende […]

Jan Hessellund er kåret som ny ambassadør

Direktør for Billund Lufthavn, Jan Hessellund, er udnævnt som ny ambassadør for Inspiring Denmark. Inspiring Denmark er den syddanske organisation for udvikling af erhvervsturisme, som har til formål at hjælpe erhvervsliv og forskermiljøer med at trække internationale konferencer til Syddanmark. Som ambassadør er Jan Hessellund en god samarbejdspartner både på den praktiske del af konferencerne […]

Borgergruppen i Grindsted beder regionerne kigge på PAL-midler

Borgergruppen, der arbejder for oprydning efter Grindsted-værket, beder nu i et åbent brev politikerne i Region Syddanmark samt medlemmerne af Danske Regioners hovedbestyrelse om at være opmærksomme på de såkaldte PAL-midler, når det gælder finansieringen af oprydningen. Her er der ifølge Borgergruppen endda rigtig mange penge, som endnu ikke er disponeret. PAL-midlerne er penge fra […]

Falck skal betale 152 mio i erstatning

Et forlig betyder at Falck har sagt ja til at betale 152,5 mio kroner i erstatning i den såkaldte ambulance-sag, hvor Falck misbrugte sin position til at presse Bios ud i en konkurs. Forliget er indgået med Region Syddanmark, Bios’ hollandske ejer og konkursboet efter selskabet i Danmark. Det oplyser Falck. Regionsformand i Region Syddanmark […]

24 mio på vej til Grindsted Sygehus

En bevilling på 24,2 mio kroner fra regionsrådet i Region Syddanmark til Grindsted Sygehus betyder bedre elevatorer, ombygning af foyeren og bedre skiltning på det lokale sygehus. Planen er at bygge hele indgangen til sygehuset om og samtidig skal også kloakkerne og afløbene i bygningen renoveres. Kristian Nørgaard fra Grindsted, der sidder i regionsrådet for […]

Sundhedsminister på besøg i Billund-praksis

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby var i dag på besøg hos Billund Lægeklinik for at høre mere om den manglende lægedækning. Billund Lægeklinik kom i positivt fokus for nylig, da læge Jeanette Fischer valgte at udvide sin praksis, så hun kan tage sig af læge Inger Sørensens patienter, når denne går på pension efter sommerferien. Det […]

Høj tilfredshed blandt syddanske sygehuspatienter

Samlet set er de syddanske patienter godt tilfredse med deres behandling og forløb på de syddanske sygehuse og i psykiatrien. Det viser ny undersøgelse af patienttilfredsheden. Mere end 75.000 patienter og pårørende var i slutningen af 2018 med i en undersøgelse omkring oplevelsen af deres forløb på de syddanske sygehuse og i psykiatrien. Undersøgelsen viser, […]

Regionen vil reducere forureningen af Grindsted Å

Region Syddanmark tager nu hul på opgaven med at mindske de store mængder forurening, der hvert år siver ud i Grindsted Å fra fabriksgrunden ved Dupont. Første del bliver at få fundet ud af hvordan forureningsmængderne til åen kan reduceres. – Det er vigtigt, at vi hele tiden bliver klogere på forureningen, så vi får […]

Vorbasse venter længst tid på ambulancen

Borgerne i Vorbasse venter i gennemsnit længst på ambulancen, når de ringer efter hjælp. Det viser en opgørelse over responstiderne for andet halvår af 2018 fordelt på postnumre. Responstid er den tid der går fra vagtcentralen sender et køretøj afsted til denne er fremme på adressen. I gennemsnit tager ambulancen 12,7 minutter om at nå […]

Troels Ravn tror ikke på flere penge til Grindstedforureningen

Det er ikke nødvendigvis godt hvis staten skal gå ind og overtage regionernes opgaver med generationsforureninger, som eksempelvis den omfattende forurening under Grindsted. Det mener det socialdemokratiske folketingsmedlem, Troels Ravn, der er valgt her i kredsen. – De bedste løsninger på lokale udfordringer løses tæt på borgerne. Jeg tror derfor ikke på, at det giver flere […]

Kristian Nørgaard håber på politisk valgte i spidsen for nye sundhedsforvaltninger

Med regeringens nye sundhedsudspil der blev præsenteret i dag, får de fem regionsråd i landet dødsstødet. Vedtages udspillet i Folketinget som forventet, er der en fyreseddel på vej til 205 folkevalgte regionsrådspolitikere – deriblandt også til Kristian Nørgaard Nielsen (V) fra Grindsted, der sidder blandt de 41 regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark. Det var dog med […]