Høj tilfredshed blandt syddanske sygehuspatienter

Samlet set er de syddanske patienter godt tilfredse med deres behandling og forløb på de syddanske sygehuse og i psykiatrien. Det viser ny undersøgelse af patienttilfredsheden. Mere end 75.000 patienter og pårørende var i slutningen af 2018 med i en undersøgelse omkring oplevelsen af deres forløb på de syddanske sygehuse og i psykiatrien. Undersøgelsen viser, […]

Regionen vil reducere forureningen af Grindsted Å

Region Syddanmark tager nu hul på opgaven med at mindske de store mængder forurening, der hvert år siver ud i Grindsted Å fra fabriksgrunden ved Dupont. Første del bliver at få fundet ud af hvordan forureningsmængderne til åen kan reduceres. – Det er vigtigt, at vi hele tiden bliver klogere på forureningen, så vi får […]

Vorbasse venter længst tid på ambulancen

Borgerne i Vorbasse venter i gennemsnit længst på ambulancen, når de ringer efter hjælp. Det viser en opgørelse over responstiderne for andet halvår af 2018 fordelt på postnumre. Responstid er den tid der går fra vagtcentralen sender et køretøj afsted til denne er fremme på adressen. I gennemsnit tager ambulancen 12,7 minutter om at nå […]

Troels Ravn tror ikke på flere penge til Grindstedforureningen

Det er ikke nødvendigvis godt hvis staten skal gå ind og overtage regionernes opgaver med generationsforureninger, som eksempelvis den omfattende forurening under Grindsted. Det mener det socialdemokratiske folketingsmedlem, Troels Ravn, der er valgt her i kredsen. – De bedste løsninger på lokale udfordringer løses tæt på borgerne. Jeg tror derfor ikke på, at det giver flere […]

Kristian Nørgaard håber på politisk valgte i spidsen for nye sundhedsforvaltninger

Med regeringens nye sundhedsudspil der blev præsenteret i dag, får de fem regionsråd i landet dødsstødet. Vedtages udspillet i Folketinget som forventet, er der en fyreseddel på vej til 205 folkevalgte regionsrådspolitikere – deriblandt også til Kristian Nørgaard Nielsen (V) fra Grindsted, der sidder blandt de 41 regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark. Det var dog med […]

Stor tilfredshed blandt syddanske skadestuepatienter

Patienterne på de syddanske akutmodtagelser og akutklinikker er nogle af de mest tilfredse i landet, viser ny undersøgelse. Men den viser også at der mangler information om ventetiden ved skadestuebesøg. – Når man kommer til akutmodtagelserne eller akutklinikkerne, så er det ofte fordi, at man er kommet pludseligt til skade eller er ramt af akut […]

Region Syddanmark køber nye ambulancer

Ambulance Syd skal have nye ambulancer. De Mercedes-ambulancer, der køres i i dag er mere end tre år gamle og har efterhånden mange kilometer på tællerne. Derfor skal de skiftes ud. For at sikre en bedre pris er Region Syddanmark gået sammen med Midtjylland og Hovedstaden om at købe nye ambulancer, og valget er efter […]

Regionen sparer 29 mio på vasketøj – om året

Hele 29 mio kroner kan Region Syddanmark spare om året ved at skifte ud på vasketøjs-posten. Fremover skal De Forenede Dampvaskerier og Berendsen Textil Service stå for vask af uniformer, patienttøj, linned og dyner på alle Region Syddanmarks sygehuse. Dermed lukker regionens eget vaskeri, Syddanske Vaskerier, og medarbejderne overgår til De Forenede Dampvaskerier. Ifølge de […]

Regionen og Billund kommune går sammen om Grindsted-forurening

Det er vigtigt, at regionen og Billund kommune kæmper sammen om at komme til bunds i Grindsted-forureningerne. Derfor er parterne blevet enige om at nedsætte en fælles politisk styregruppe, der skal koordinere de regionale og kommunale opgaver. Den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne skal også arbejde for at fremme oprensningen af de omfattende forureninger i Grindsted […]