Regionen og Billund kommune går sammen om Grindsted-forurening

Det er vigtigt, at regionen og Billund kommune kæmper sammen om at komme til bunds i Grindsted-forureningerne. Derfor er parterne blevet enige om at nedsætte en fælles politisk styregruppe, der skal koordinere de regionale og kommunale opgaver. Den politiske følgegruppe for Grindsted-forureningerne skal også arbejde for at fremme oprensningen af de omfattende forureninger i Grindsted […]

Troels Ravn: Vi kan ikke være det bekendt

Der var store roser og en fornemmelse af at blive hørt, da Region Syddanmark i går inviterede til borgermøde i MAGION omkring sygdomsundersøgelsen i kølvandet for forureningen. Folketingsmedlem Troels Ravn (S), der er valgt i Billund-Vejen-kredsen havde også pæne ord til regionen: – Stor ros til regionen for at lave dette borgermøde. Det har været […]

Registerundersøgelse skal klarlægge hyppigere forekomst af sygdom i Grindsted

Efter gårsdagens borgermøde i Magion er der ingen tvivl om at Region Syddanmark tager Grindstedborgernes bekymring om sygdomme som følge af Grindsted-forureningen alvorligt. En igangværende registerundersøgelse hiver alle sundhedsdata op på både tidligere og nuværende Grindstedborgere for at se, om de har fået konstateret sygdomme, der eventuelt kan henføres til forureningen. Først og fremmest vil […]

Bredt forlig giver flere penge til psykiatrien

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd indgik mandag aften aftale om Region Syddanmarks 2019-budget. Resultatet blev blandt andet flere mobile skadestuer i psykiatrien og akut psykiatrisk udrykningstjeneste. Derudover udbredelse af personlig medicin med skræddersyet behandling til kræftpatienter samt bedre introduktion og kompetenceudvikling til medarbejderne på sygehusenes fælles akutmodtagelser, medicinske afdelinger og i psykiatrien. Det […]

Psykiatriske patienter ofre for it-sikkerhedsbrist

En alvorlig sikkerhedsbrist hos it-leverandøren CCBT har fået Region Syddanmark til straks at afbryde samarbejdet. Bristen har betydet, at mails til psykiatriske patienter, der er i behandling via internettet, ved en fejl er sendt i kopi til en ubeskyttet mailadresse, som CCBT har brugt som testkonto, og så har glemt at fjerne igen. Dermed har […]

Hjælp på vej til spiseforstyrrede

Der er hjælp på vej til de borgere, der er ramt af særligt komplicerede former for spiseforstyrrelse. Et projekt, der skal hjælpe borgere med spiseforstyrrelser, modtager fem millioner kroner fra satspuljemidlerne i Region Syddanmark. Ofte er borgere med spiseforstyrrelse i kontakt med flere områder af sundhedsvæsenet, men for at sikre at borgerne oplever så sammenhængende […]

Væk med produktivitetskravet – bedre kvalitet for patienterne

Den aftale om næste års budget, som Regeringen og Danske Regioner indgik tidligt tirsdag morgen, betyder flere penge til sundhedsområdet i Region Syddanmark, som dermed undgår at skulle gennem en sparerunde til næste år. Samtidig er aftalen et endegyldigt farvel til produktivitetskravet, som hospitalerne har været underlagt i en årrække. I stedet for entydigt fokus på […]

Friklinikken har fundet sin chef

Torsten Wentzer Licht, der siden 1. december har været konstitueret leder af Friklinikken i Grindsted, har søgt jobbet som klinikchef og fået det. Det er en mand, der allerede har stor erfaring med den særlige rolle en friklinik har, som nu bliver chef for Region Syddanmarks Friklinik i Grindsted. 41-årige Torsten Wentzer Licht glæder sig […]

Tænk før du ringer til vagtlægen

Brug lægevagten med omtanke. Det er budskabet i en ny kampagne fra Region Syddanmark, der følger op på en lignende kampagne fra sidste sommer. Det klare formål er at få syddanskerne til at vente med de mindre akutte lidelser til egen læge har åbent igen. Dermed skabes der plads til virkelig akutte tilfælde. – En […]

SF-formand kom tæt på Grindsted-forurening

Forud for gårsdagens borgermøde på Grindsted Gymnasium, tog SFs formand Pia Olsen Dyhr på rundtur til nogle af de forurenede steder i Grindsted. Blandt andet mødtes hun med tidligere biologilærer i Grindsted, Alex Wraae, der viste landsformanden hvor han i 1979 sammen med sine elever fandt adskillige tønder med giftig forurening ved Banegårdsgraven. Få dage efter […]

Omkring 200 deltog i borgermøde på gymnasiet

Der var blot nogle enkelte tomme stole rundt omkring i salen, da der i går blev afholdt borgermøde på Grindsted Gymnasium efter de seneste afsløringer af den omfattende forurening under Grindsted. Her fik de fremmødte et nærmere indblik i forureningssagen og hvordan regionen og kommunen har tænkt sig at gribe den an. Men først og […]