Nu skal borgerne i Grindsted inddrages

Selvom den store sundhedsundersøgelse fra Region Syddanmark ikke afslører en forøget sygdomsrisiko ved at bo i Grindsted, så betyder det ikke at regionen slipper byen og de stadigt bekymrede borgere. For ganske vist viser undersøgelsen at der ikke er behov for yderligere handling i Grindsted, så vil politikere og embedsfolk i Region Syddanmark nu over […]

Grindsted-borgere generelt ikke mere syge end andre

Region Syddanmarks omfattende registerbaserede sundhedsundersøgelse viser, at der generelt ikke er en øget sygdomsforekomst i byen. Det er konklusionen på Region Syddanmark store Sundhedsundersøgelse som involverer nuværende og tidligere borgere i Grindsted.  Mange borgere i Grindsted har udtrykt bekymring for sundhedsrisikoen ved at bo tæt på de omfattende forureninger i byen og på den baggrund […]

Flere flytter til Region Syddanmark

Der er kommet 5.200 nye syddanskere til vores region på to år. Dermed er vi nu 1.223.900 borgere i Region Syddanmark. Det fremgår af den nye publikation Kontur 2019 for Region Syddanmark, som tegner et billede af regionens borgere, arbejdspladser, tilgængelighed mm. Kontur 2019 for regionen viser også, at tilflytningen er steget med hele 14 […]

Sundhedsundersøgelsen klar til præsentation

Er der en forhøjet sygdomsrisiko ved at bo eller have boet i Grindsted? Det er det spørgsmål som Region Syddanmark i flere måneder har forsøgt at finde svar på og nu får vi snart at vide om det er tilfældet eller ej. På onsdag den 13. maj vil Region Syddanmark fortælle om resultaterne fra registerundersøgelsen. […]

Renovering i Grindsted fremrykkes

Den planlagte renovering af Grindsted Sygehus som Region Syddanmark havde på vej, rykkes nu frem så den bliver gennemført tidligere end planlagt. Det er i hvert fald hvad regionens Anlægs- og Innovationsudvalg vil snakke om på deres møde i næste uge. Fremrykningen af projekter for samlet 272 mio over hele regionen sker for at holde […]

Sundhedsundersøgelsen i Grindsted bliver yderligere forsinket

Sundhedsundersøgelsen i Grindsted bliver ikke klar til januar, som hidtil forventet. Det skyldes usikkerheder med data vedrørende ansættelse på Grindstedværket, der indgår i sundhedsundersøgelsen. Forskningsleder Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed vurderer, at det er nødvendigt med en kvalitetssikring af data for at være sikker på, at de sammenkørte datasæt i sidste ende […]

Jan Hessellund er kåret som ny ambassadør

Direktør for Billund Lufthavn, Jan Hessellund, er udnævnt som ny ambassadør for Inspiring Denmark. Inspiring Denmark er den syddanske organisation for udvikling af erhvervsturisme, som har til formål at hjælpe erhvervsliv og forskermiljøer med at trække internationale konferencer til Syddanmark. Som ambassadør er Jan Hessellund en god samarbejdspartner både på den praktiske del af konferencerne […]

Borgergruppen i Grindsted beder regionerne kigge på PAL-midler

Borgergruppen, der arbejder for oprydning efter Grindsted-værket, beder nu i et åbent brev politikerne i Region Syddanmark samt medlemmerne af Danske Regioners hovedbestyrelse om at være opmærksomme på de såkaldte PAL-midler, når det gælder finansieringen af oprydningen. Her er der ifølge Borgergruppen endda rigtig mange penge, som endnu ikke er disponeret. PAL-midlerne er penge fra […]

Falck skal betale 152 mio i erstatning

Et forlig betyder at Falck har sagt ja til at betale 152,5 mio kroner i erstatning i den såkaldte ambulance-sag, hvor Falck misbrugte sin position til at presse Bios ud i en konkurs. Forliget er indgået med Region Syddanmark, Bios’ hollandske ejer og konkursboet efter selskabet i Danmark. Det oplyser Falck. Regionsformand i Region Syddanmark […]