Skolebestyrelse ønsker skoletandpleje bevaret

Skolebestyrelsen på BillundSkolen er ikke meget for de mulige planer om at nedlægge skoletandplejen på Kærvej og i stedet rykke al personale til en central klinik i Grindsted. Det fremgår af et høringssvar fra skolebestyrelsen til byrådet forud for de kommende budgetforhandlinger. Billund kommune har bedt rådgivningsfirmaet COWI om en strukturanalyse om tandsundheden i Billund […]