Elever indviede Bindeballestien

Efter flere års tilløb og samarbejde mellem Billund og Vejle kommuner er Bindeballestien hele vejen fra Billund til Bindeballe Købmandsgård og videre til Vejle, nu endelig færdig. Således blev stien i dag behørigt indviet med elever fra BillundSkolen der kom cyklende fra den ene side og elever fra Ødsted Skole i Vejle kommune fra den […]

Lokalrådet vil have hegnet tilbage

I forbindelse med ombygningen og renoveringen af genbrugspladsen i Vorbasse blev både låger og hegn, der omgav pladsen fjernet for at pladsen i en testperiode skulle være “uden begrænsende adgang”. Desuden var det eksisterende hegn i så dårlig en forfatning at det kun gav mening at fjerne det. Men nu vil Lokalrådet i Vorbasse gerne […]

Hvad mon LEGOLAND vil bygge her?

LEGOLAND er på vej med en ny forlystelse, men denne gang er det ikke indenfor parkens porte, at forlystelsen skal opføres, men derimod i dét område, der ligger bag de nuværende billethuse og i trekanten ud mod Nordmarksvej på den ene side og Aastvej på den anden. Der skal imidlertid en ny lokalplan til, da […]

Nyt byggeri på vej på Stations-grunden

Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune sendte i går et lokalplansforslag for Lindevej 8 i Billund til videre behandling og høring. Det er dér hvor værtshuset Stationen hørte til i mange år, og hvor der tidligere var stationsbygning, da jernbanen gik gennem Billund. Stationen er nu lukket og blev ved en tvangsauktion overtaget af tømrermester […]

Endnu en cykelsti på vej

Tirsdag morgen blev arbejdet med at etablere en 4,2 km lang dobbeltrettet cykelsti mellem Eg og Loft vest for Grindsted sat i gang. Det skete da formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Billund kommune, Per Nyhus satte sig op i en gravko og foretog det officielle første “spadestik”. – Vi har politisk fokus på at […]

Nu skal Engdraget udvides

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i Billund kommune har nikket ja til at igangsætte arbejdet med en udvidelse af Engdraget i Billund. Baggrunden er en væsentlig forøgelse af trafikken på strækningen mellem Grønningen og Grenevej og derfor bør vejen udvides, mener mange. Og det er politikerne altså tilsyneladende enige i. I hvert fald frigav de […]

Campus Torv langt dyrere end beregnet

Det bliver langt dyrere at udvikle Campus Torvet i Tinghusgade i Grindsted end embedsmandsværket på kommunen havde forventet. Det må blive konklusionen efter at samtlige indkomne bud i licitationen langt overstiger det beløb, der var bevilget til formålet. Embedsfolkene havde anbefalet Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune at nikke ja til en anlægsbevilling på fem mio. […]