Ingen tog til Billund før tidligst i 2024

Allerede inden den endelige beslutning om en jernbane til Billund er taget, står det klart at strækningen først kan blive forbundet med resten af jernbanenettet efter 2023. Det oplyser Ingeniøren. Årsagen er udskiftningen af det landsdækkende togsignalsystem, som er forsinket to år og derfor tidligst kan færdiggøres i 2023. Og først derefter kan man koble […]