Hjælpepakke hjælper lokale foreninger

Hvert år tjener henved 80 foreninger i Vorbasse og oplandsbyerne rigtig mange penge ved frivilligt arbejde på Vorbasse Marked. Og med det aflyste marked i år grundet COVID-19, ser mange foreninger ud til at miste en kærkommen indtægt i klubkassen. Men det er netop for deres skyld at Vorbasse Marked har skabt Hjælpepakkerne ved årets […]