Tronsø Efterskole først i landet med ny e-sportlinje


Efter sommerferien er Tronsø Efterskole i Grindsted klar med en ny linje, digital motorsport i form af esport racing.

– E-sport eller gaming er i rivende udvikling og med digital motorsport er der her en niche, som vi forventer os rigtig meget af. Eleverne med interesse for race vil med det professionelle digitale set up på TronsøSkolen få nogle fantastiske rammer at udvikle sig under – både personligt, fagligt og socialt, lyder det i en pressemeddelelse fra efterskolen i Grindsted.

Den nye linje Tronsø ESPORT Racing bliver et tiltag sammen med den meget populære Gokartlinje.

De to linjer har meget til fælles og vil på flere områder supplere hinanden rigtig fint. Der vil være fælles teoretisk undervisning, køreteknisk simulatorundervisning, undervisning i kost og ernæring samt fysisk træning.

Herudover vil gokarteleverne om vinteren også kunne anvende de fysiske digitale motorsportssimulatorer, der etableres i lokalerne, som støder op til gokartværkstedet. Modsat er det planen, at eleverne på Tronsø ESPORT Racing også skal deltage i fysisk værkstedsundervisning. På den måde får de indsigt i og forståelse for den fysiske sport og finder ud af, hvilke mulige uddannelser der er, når man interesserer sig for motorsport.