Tunnel truet af lukning


Sådan som byggerierne i Billunds midtby former sig, tyder meget på, at gang- og cykeltunnellen under Grindstedvej snart er en saga blot. I hvert fald har den kommunale forvaltning indstillet til Teknik- og Miljøudvalget at tunnellen lukkes, og at der findes alternative sikre krydsningsmuligheder af vejen. Den indstilling valgte udvalget i går at følge og dermed anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet at tunnellen lukkes snarest muligt.

Den ligger ganske enkelt i vejen for planerne for området omkring Butikstorvet, hvor tanken er at etablere parkeringskælder under de eksisterende parkeringspladser.

En nylig tælling af brugen af tunnelen afslørede at der gennemsnitlig på en måned passerede 194 cyklister eller fodgængere gennem tunnellen om dagen. Langt de fleste af brugerne er fodgængere. Og det var da også med denne tælling in mente, at udvalget anbefalede en lukning – formentlig allerede efter sommerferien.

Men hvad skal der så ske i stedet? Udvalget har forskellige bud på en permanent løsning af hvordan cyklister og fodgængere fremover skal krydse Grindstedvej, men indtil en endelig løsning er fundet, skal der findes en midlertidig løsning på en sikker krydsning af Grindstedvej. Hvad det bliver, skal udvalget nu have taget stilling til.