Unikt start-up miljø på vej i Billund


En ny analyse fra Oxford Research anbefaler at udvikle en erhvervsklynge, der samler danske iværksættere og virksomheder, der beskæftiger sig med børns leg og læring. Derfor åbner CoC Playful Minds nu et unikt startup-miljø i Billund, hvor synergier kan blomstre.

CoC Playful Minds ønsker at blive klogere på, hvordan det ser ud med virksomheder, samarbejder og udvikling indenfor leg og læring i Danmark. Derfor har udviklingsorganisationen bedt forskere på Oxford Research om at udarbejde en analyse af branchens erhvervs- og innovationsmæssige økosystem.

Hovedkonklusionen lyder, at der er brug for én samlet profil til at samle virksomheder, der beskæftiger sig med tilbud til børn. Derfor har CoC Playful Minds taget initiativ til et nyt startup-miljø – med forhåbning om på sigt at udvikle en klynge af virksomheder, der har samskabelse med børn som fællesnævner.

– Det har i lang tid været et ønske fra vores side, men nu har vi fået bekræftet, at der rent faktisk er behov for at samle aktører, der beskæftiger sig med børns leg og læring. Derfor åbner vi i første omgang et unikt startup-miljø, som samler iværksættere, der primært producerer produkter indenfor leg og læring, siger Charlotte Sahl-Madsen, CEO i CoC Playful Minds i en pressemeddelelse.

CoC Playful Minds er sammen med CoC Livind Lab netop rykket ind på Kløvermarken 35 i Billund og her skal det fremover være muligt at udvikle sin virksomhed og produkter via samskabelse med børn, netværk og videndeling med forskere, eksperter, investorer og andre iværksættere.