Læserbrev: Vil Byrådet virkelig lægge deres navn til den kommende indstilling?


Fredag d. 9-2-2018 kunne man se dagsorden for den kommende udvalgs møde d. 19-02-2018 i voksenudvalget.

Til stor forundring kunne jeg læse følgende:

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Voksenudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler: 

-At klagen afvises.

– At budgettet godkendes.

Det drejer sig om Frihavnen i Vorbasse,  hvor der er  varslet huslejestigning på op til 24,6 %.

Gammel gæld og en tilbygning ligger bla. til grund for denne stigning.

  1. 17-10-2017 indsender Pårørenderådet på Frihavnen en officiel klage til kommunen.

Tilbygning:

Det igangværende byggeri, med en rampeløsning, der skulle afløse elevatorerne på Frihavnen, har desværre vist sig at det ikke er egnet til et plejehjem, da stigningen/hældningen er for stor og dermed for farligt for beboerne.

24-01-2018 vælger voksenudvalget på et møde, at byggeriet skal færdiggøres og de gamle elevatorer skal udskiftes, som erstatning for byggeriet, så beboerne kan færdes frit omkring på plejecenteret.

Ikke egnet til et plejehjem, kommer bla. fra byrådet selv, da de i november 2017 var inviteret til Frihavnen i Vorbasse, for ved selvsyn og prøvetur i en kørestol, kunne se at tilbygningen ikke var efter hensigten.

For at sådan en tilbygning kan give en huslejestigning for beboerne, skal det være en forbedring af boligarealerne (som loven siger)og være en del af fælles arealerne.

Burde sådan et byggeri ikke helt bestemt hører ind under service arealerne, så det er kommunen der afholder udgifterne til byggeriet og ikke beboerne, når de nu ikke frit kan benytte tilbygningen uden hjælp af personalet.

Gammel gæld:

Pr. 1-1-2017 har kommunen selv overtaget administrationen af Frihavnen og ”fandt ud af” at der var en del underskud. Underskuddet er oparbejdet over mange år, i det der førhen er betalt for lidt i husleje. Det vil kommunen nu have de nuværende beboere til at betale.

Ansvaret for underskuddet må jo ligge ved kommunen. Lovgivningen jo siger jo at ejeren af en kommunal almen bolig skal godkende regnskabet hvert år (uanset hvem der administrere boligerne). Det må vi jo gå ud fra at kommunen har gjort, eller hvad????.

Burde kommunen ikke selv stå til ansvar og dække underskuddet?

Mit spørgsmål er så: Vil byrådet virkelig ligge deres navn til sådan en godkendelse.

Mvh. Peter Noes Poulsen.