Vorbasse Boldklub med fuldtallig bestyrelse


Det holdt hårdt og der måtte en ekstraordinær generalforsamling til, før Vorbasse Boldklub i aftes kunne præsentere en fuldtallig bestyrelse.

På den ordinære generalforsamling for små to uger siden var tre bestyrelsesposter ledige og kun én blev besat. Således skulle der en ekstraordinær generalforsamling til. Den blev afholdt i aftes, hvor 40 medlemmer var mødt op.

– Om det skyldes en fin opsang til alle omkring klubben fra tidligere formand Jens Mortensen om at bakke op og tage en tørn for fodbolden i Vorbasse Boldklub vides ikke, men fakta blev, at de sidste 2 bestyrelsesposter blev besat, siger ét af de nye bestyrelsesmedlemmer, Carsten Holmgaard.

Han blev selv valgt ind i aftes sammen med Bjarne Kring, mens Carsten Rasmussen også er ny i bestyrelsen. Han blev valgt ind ved den ordinære generalforsamling og de tre herrer træder nu ind i bestyrelsen, hvor Poul Erik Jessen og Karina Agerskov Chûsler i forvejen sidder. Derudover er Jacob Mortensen 1. suppleant til bestyrelsen, der konstituerer sig på førstkommende møde.