Retningslinjer for debat

BillundOnline overvåger ikke systematisk alle indlæg, men følger gængs med i emner og indhold. Indlæg fjernes f.eks. hvis det:

  • Er eller kan være i strid med gældende lovgivning eksempelvis ved at indeholde personfølsomme oplysninger, racistisk eller injurierende indhold.
  • Indeholder reklamebudskaber eller muligt krænker ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder.
  • Ikke forholder sig til artiklens, bloggens eller debattens emne.
  • Indeholder angreb mod BillundOnlines journalister eller andre brugere på billundonline.dk
  • Er uforståeligt.

Rettigheder

BillundOnline forbeholder sig ret til uden varsel at slette indlæg, der ikke overholder gældende retningslinjer, eller hvis indlæg i øvrigt efter BillundOnlines opfattelse ikke er egnede på debatten. Ligeledes gælder hvis BillundOnline af tredjepart bliver gjort opmærksom på uegnet eller retsstridigt materiale. Hvis en bruger gentagne gange skriver indlæg, der strider mod retningslinjerne, kan BillundOnline blokere brugerens adgang til debatten.
Brugerne accepterer, idet de anvender debatten, at alt indhold som lægges ind i debat fra en bruger, efterfølgende kan anvendes af BillundOnline.

Anonymitet

Debattører på BillundOnline.dk fremstår med deres Facebookprofil. Du skal være logget ind på det sociale medier for at deltage i debatten. Når du først har logget ind en gang, vil du ikke blive spurgt igen, men automatisk skrive fra samme profil – medmindre du selv ændrer det.