Åbningstider Jul og Nytår – Info fra Billund Kommune


Administrationen, herunder jobcentret og ydelseskontoret på Rådhuset, Jorden Rundt 1 i Grindsted, er lukket mellem jul og nytår og mandag den 1. januar. Det samme gælder henvendelse til kommunens hovednummer 7972 7200.

Rådhuset og omstillingen på 7972 7200 er åbent igen fra tirsdag den 2. januar 2017.

Borgerservice

Borgerservice – Magion Biblioteket: Lukket søndag den 24., mandag den 25., tirsdag den 26., og søndag den 31. december, samt mandag den 1. januar. De øvrige dage åbent som normalt.

Se åbningstider her

Borgerservice – Billund Bibliotek: Lukket for personlig betjening fra og med lørdag den 23. december til og med Mandag den 1. januar.

Sdr. Omme og Vorbasse Bibliotek: De frivillige på bibliotekerne træffes ikke mellem jul og nytår.

Familieafdelingen

Familieafdelingen er lukket mellem jul og nytår. Opstår der en situation, hvor der er et særligt behov for kontakt, har du mulighed for det fra onsdag den 27. december til og med fredag den 29. december fra klokken 10.00 til 12.00 på 7972 7625.

Har du akut brug for at komme i kontakt med Familieafdelingen udenfor Rådhusets normale åbningstid, kan du ringe til politiet på 114, som vil sætte dig i forbindelse med den sociale bagvagt.

Pædagogisk Psykologisk og Sundhedsfaglig Rådgivning

Holder juleferie i perioden fra lørdag den 24. december til og med søndag den 1. januar. Dog kan sundhedsplejerskerne træffes telefonisk fra 8.00 – 10.00 i hverdagene mellem jul og nytår på telefon 7972 7711.

Sygeplejen

Træffes døgnets 24 timer på telefon 21 66 65 93.

Visitationen på ældreområdet

Kan kontaktes fra onsdag den 27. december til og med fredag den 29. december som normalt mellem 8.00 og 15.00 på telefon 7972 7400.

Affaldshåndtering i julen

Tømning af dagrenovation og genbrugsbeholder vil i nogle tilfælde være ændrede. På nogle ejendomme tømmes dagrenovation tidligere eller senere end normalt.

Har du for meget restaffald kan du hente en ekstra sæk hos Borgerservice i Grindsted eller Billund.

Den ekstra sæk sættes ved affaldsstativet og vil blive afhentet på din normale tømningsdag for restaffald.

Skraldemanden skal kunne færdes trygt og sikkert, når han henter dit affald

  • Husk glatførebekæmpelse hvis vejret kræver det.
  • Husk lys på adgangsvejen.

Juletræer

Billund Kommune indsamler ikke juletræer. Se i ugeaviserne efter foreninger som indsamler.
Juletræer kan også afleveres på genbrugspladserne.

Da juletræerne komposteres skal du fjerne pynt og juletræsfod.

Gavepapir og -bånd skal afleveres på genbrugspladserne som brændbart affald.

Åbningstider på genbrugspladserne mellem jul og nytår

Genbrugspladserne er lukket søndag den 24. december samt søndag den 31. december og mandag den 1. januar.