Integrationspuljen er igen åben for ansøgninger


Billund Kommunes integrationspulje er igen åben for ansøgninger. Ansøgningsfrist er tirsdag den 20. februar 2018 kl. 8.00.

Billund Kommune annoncerer efter ansøgninger til integrationspuljen 2018. Det er voksenudvalget i Billund Kommune, der er ansvarlige for puljen.

Det er første ansøgningsrunde i 2018, og der er 100.000 kroner i puljen.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 20. februar kl. 8.00. Ansøgningerne behandles på det efterfølgende voksenudvalgsmøde, hvorefter ansøgere får besked.

Projekter der styrker integrationen

Overordnet er formålet med integrationspuljen, at støtte op om projekter, som fremmer integration af borgere med udenlandsk baggrund i samfundet ved at bygge bro mellem dansk kultur, normer samt værdier og andre kulturer.

Mere konkret er formålet med integrationspuljen, at støtte aktiviteter som retter sig mod minimum én af nedenstående:

 • Fremmer mulighederne for beskæftigelse eller uddannelse
 • Udvikler netværk og relationer på tværs af grupper med forskellige baggrunde og kulturer
 • Bidrager til at udvikle netværk, som fremmer borgere med udenlandsk baggrunds integration i samfundet

Hvem kan søge?

 • Foreninger som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 • Grupper som har deres aktiviteter i Billund Kommune
 • Virksomheder/afdelinger af virksomheder som har aktiviteter i Billund Kommune
 • Institutioner beliggende i Billund Kommune
 • Enkeltpersoner med bopæl i Billund Kommune

Hvad er kriterierne for at få tilskud?

 • At det ikke må være et kommercielt arrangement
 • At aktiviteterne er åbne for alle, uanset etnisk, national, kulturel eller religiøs baggrund. I særlige tilfælde kan målgruppen være snævrere, såfremt aktiviteterne stadig inddrager borgere på tværs af etnicitet.
 • At aktiviteten holdes i Billund Kommune eller har en særlig relevans for Billund Kommune
 • At det fremgår at Billund Kommune har ydet støtte

Hvad kan der IKKE gives tilskud til?

 • Aktiviteter der allerede er gennemført
 • Rejser og ophold
 • Lønninger

Efter projektets afslutning:

Der skal indsendes en skriftlig evaluering og eventuelt ske en mundtlig redegørelse til voksenudvalget. I begge tilfælde skal der orienteres om:

 • De opnåede resultater set i forhold til de definerede mål og succeskriterier i ansøgningen
 • Hvordan midlerne er blevet anvendt fordelt på de forskellige udgiftsposter

Hvem har tidligere modtaget støtte i 2017?

 1. ansøgningsrunde: Kontakten til folkefest, Kontakten til Netværksfamilier og Team Giv Håb med betingelse om at midlerne går til borgere med international baggrund bosiddende i Billund Kommune.
 2. ansøgningsrunde: Y´s mens Club til Middag på tværs, GGIF Gymnastik til Integration af piger med anden etnisk baggrund i det danske foreningsliv, Connect Billund til udarbejdelse af hjemmeside og opbygning af netværk til nyankomne til lokalsamfundet og Give-Grindsted Uddannelsescenter til Kvindegruppen – Mama Mia til oprettelse af et kreativt værksted samt børnehjørne.

Ekstra ansøgningsrunde: Røde Kors Juniorklub til dækning af ture ud af huset, Kontakten til dækning af dele af aktivitetsudgifterne, Connect Billund til arbejdsmarkedsrettede indsatser.

 

Ansøgning

Ansøgningsskema findes på www.billund.dk/integration