Byggebranchen higer efter lærlinge


Der er stadig mange unge, for hvem det er en selvfølge at skulle fortsætte i gymnasiet, når den sidste afgangsprøve er overstået i folkeskolen. Det kom tydeligt til udtryk, da Undervisningsministeriet i foråret offentliggjorde tal for, i hvilken retning de unge søger hen efter folkeskolen. Tre ud fire af eleverne 9. og 10. klasse begynder efter sommerferien på en gymnasial uddannelse. Og det er for mange, hvis bygge- og anlægsbranchen skal følge med det opsving, som forhåbentlig fortsætter de kommende år.

Senest har erhvervsskolen Rybners i Esbjerg oplevet kun at have tre ansøgere til den murerlinje, som skulle starte op efter sommerferie. Nu risikerer skolen helt at skrotte et nyt hold, hvis ikke de får flere ansøgere inden studiestart i august. Dansk Byggeris arbejdsmarkedsanalyse viser, at vi i 2018 risikerer at stå i en situation, hvor vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen.

Den udvikling understreger, hvor vigtigt en opgave folkeskolerne har i forhold til at oplyse de unge om de muligheder, som en erhvervsuddannelse giver dem. Forhåbentlig kan den garanti om lærepladser for murerlærlinge, som 12 sydjyske murermestre har stillet til elever, der begynder på Rybners efter sommerferien, være med til at lokke flere unge ind på uddannelsen.

 

Michael Matthiesen, formand i Dansk Byggeri Sydjylland