Læserbrev: Er man politisk ved at køre Billund Lufthavn ud på et sidespor?


For godt et år siden blev der sagt yderligere ”Go” for at arbejde videre med en bane fra Vejle over Jelling til Billund, hvor den så skulle stoppe. Så langt så godt.

Men her stopper den ”gode historie” så!

For selv om det skulle være en solstrålehistorie med en bane til Billund i 2019, kan det hurtigt ende med at blive en nitte for Billund Lufthavn.

Jeg har gennem mit virke som talsmand for Grindstedbanens Venner haft kontakt til politikere, banesagkyndige, journalister o.a. med kendskab til jernbane og politik, fundet flere ting der vækker min uro og bekymring.

Den nye bane fra Vejle til Billund skal forløbe via ét enkelt spor hele vejen. Der planlægges halvtimesdrift.
Flere jernbanekyndige sætter allerede her spørgsmålstegn. Gennem hele Grejsdalén er der en hastighedsgrænse på 70km/t. Og på grund af banens forløb i dalen, kan banen ikke udbygges. Dertil kommer frekvensen af tog mellem Herning og Vejle. Folk i den del af Jylland vil nok ikke være tilfreds med at miste afgange!

Ib Kristensen (Venstre Borgmester i Billund) siger at den kommende højhastighedsbane (over Vejle fjord) vil komme Billund til gavn! Det vil den nok næppe.
Den nye bane fra Århus til Ålborg lufthavn som er planlagt klar senest 2019. Det skal tage 1 time at køre fra Århus direkte til Ålborg Lufthavn. Ålborg Lufthavn er i en rivende udvikling og er Danmarks tredje største i antal passager (1.4mio. Passagerer i 2014 mod 720.000 i 2000) og er areal og infrastrukturmæssigt den anden største ”civile” lufthavn med bl.a. to parallel baner dvs. dobbelt kapacitet i starter/landinger i forhold til Billund Lufthavn.

Skal man derimod fra Århus til Billund med tog, så kan man vælge at tage højhastighedstoget og stige om i enten Horsens eller ved den planlagte station i Taulov for så at tage til Vejle og endnu en mulig omstigning der. Rammer man det forkerte tog i Vejle, så risikerer man yderligere ventetid til frakobling eller togskift i Jelling!
Alternativet er at tage regionaltog Århus-Vejle og så igen skulle stige om! Der røg den timemodel!

Det samme gør sig gældende hvis man skal tage toget fra Odense. Der er der jo planlagt 1-times kørsel fra Odense til Kastrup Lufthavn. Tilsvarende vil det tage mere end en time fra Odense til Billund.
Rygterne i ”miljøet” taler i øvrigt om, at det er politisk bestemt at Kastrup Lufthavn har ”første prioritet” i forhold til Billund Lufthavn.

Så heller ikke her vil den nye timemodel/højhastighedsbane komme Billund Lufthavn til gavn. Nærmest modsat.
Der er nok ikke mange forretningsfolk der vil tage den langsomme løsning fra Århus og Odense og ud i verden!

Flere andre, bl.a. politikere som Troels Ravn (S), Karsten Uno Petersen (S) og Kim Gosvig Hansen (K) og medlemmer af politisk uafhængige organisationer som jeg selv, har argumenteret for en reaktivering af Bramming-Grindsted banen og lade den forlænge til Billund. På denne måde ville man få direkte forbindelse til Esbjerg og resten af oplandet langs syd og vestkysten. Faktisk ville man derved nå ud til et kundepotentiale på over. 1mio. Mennesker inden for ca 1.5 times togkørsel!
Dette er dog blevet skudt ned af Ib Kristensen som noget han absolut ikke ser perspektiv i!

Og det er så her det begynder at blive rigtigt ”politisk grumset” på grænsen til det uro og tankevækkende.

Johnny Søttrup (Venstre Borgmester i Esbjerg) har jo længe været modstander af en jernbane mellem Billund Lufthavn og Esbjerg. Nu viser det sig så, at man gennem mere end 4 år har arbejdet for at starte indenrigsflyvning op mellem Esbjerg Lufthavn og Kastrup. Man forventer mindst 28000 rejsende om året til at starte med, og stigende.
Mange af disse rejsende vil forsvinde fra Billund Lufthavn! Er der en politisk interesse der spiller ind her?

Samtidig viser det sig nu, at bl.a. Åbenrås Venstre Borgmester Thomas Andresen arbejder aktivt for at sende endnu flere passagerer med tog fra Syddanmark til Flughafen Hamburg/Altona (senest omtalt i bl.a. tv-syd 5/3-15 og 1/9-14).
Op imod 300.000 potentielle kunder for Billund Lufthavn,rejser hvert år fra Hamborg!

Kunne man så tænke sig at trække rejsende/turister fra syd Europa til Vestjylland via Billund og ville en jernbane gøre det lettere for disse turister at komme fra Billund til f.eks. Esbjerg, Ribe eller vestkysten?
Ja det ville den helt klart. Men sjovt nok er Venstres turisme ordfører og medlem af bestyrelsen for Blåvandshuk Turistforening og Turistgruppen Vestjylland, Hans Christian Thoning i gang med at presse på, for at nedlægge den jernbane der kunne føre mere vækst til Billund Lufthavn og Sydeuropæiske turister til f.eks. Blåvandshuk.
Ganske uagtet at Region Syddanmark netop har startet en undersøgelse, iværksat af Karsten Uno Petersen(medlem af Region Syddanmark, Sydtrafik, Udvalget for Regional Udvikling,Syddansk Vækstforum o.a.) , om der er fremtidsmuligheder i hele region Syddanmark i forbindelse med en bane der kan forbinde syd og Vestjylland med Billund Lufthavn. Altså har Venstre travlt med at få fjernet en mulig trafikåre til Billund Lufthavn endnu mens man undersøger et fremtidsperspektiv i denne bane for vores region!

Skal vi lige tilføje, for at gøre det yderligere grumset, at prominente og højtstående Venstrefolk som Anni Mathiesen (MF) og Otto Ottosen formand for Venstre i Vejen (for bare at nævne to), begge bor inden for ca. 50 meter af bemeldte bane?

Når Billunds Borgmester ikke vil kæmpe for en bedre jernbane mellem syd og vest Danmark og Billund Lufthavn, kan jeg rent faktisk blive i tvivl om i hvis interesser han handler? Egne, partiets, enkelte venstrefolks eller vores område og Billund Lufthavns interesser!

Jeg synes meget taler for, at man politisk er ved at køre Billund Lufthavn ud på et sidespor i forhold til andre lufthavne i vores nærområde!

Richard Vierø Bruns
Billund
Uddannet i Taktisk og Operativ Logistik
Terminal Disponent