Læserbrev: Idrætsfaciliteter ved Vestre Skole


Det var med stor glæde at jeg d. 2 august læste Lars Hansen’s læsebrev vedrørende idrætsfaciliteterne på Vestre Skole. Det sætter på fin vis fokus på nogle af de udfordringer som vi har på Vestre Skole mht. afviklingen af en tidssvarende idræts undervisning.

Skolen har længe været udfordret på flere forskellige fronter når det kommer til afviklingen af idrætsundervisningen for skolens elever. Problematikken har eksisteret siden 70’erne! Der har flere gange været tilløb til at løse problematikken – faktisk har man været så langt at første spadestik var berammet til d. 12.9.1988. Men desværre blev projektet afblæst i forbindelse med kommunevalget i 1989.

Lars Hansen nævner flere af de problematiske forhold i hans læserbrev, men der findes desværre også andre grunde til at man langt fra kan afvikle en god og tidsvarende idrætsundervisning på Vestre Skole. Herunder vil jeg blot nævne nogle af de vigtigste:

-Skolen har ikke lokaler til at afvikle alle former aktiviteter. De nuværende gymnastiksale er for små.

-Idræt er i forbindelse med skolereformen blevet et prøvefag. Det betyder at eleverne skal have mulighed for at forberede sig til eksamen således som de også gør i andre fag. Det er meget svært når man ikke har faciliteterne til det. Dels er de eksisterende gymnastiksale ikke brugbare til alle aktiviteter og dels er der ikke tid nok til at alle elever kan forberede sig når alle skal deles om de to eksisterende gymnastiksale samtidigt med at der skal afvikles alm. undervisning.

– I øjeblikket afvikles en del af gymnastikunderviskningen i skolens aula, i skolens kantine mellem alle bordene, på gangene og også udendørs. Udendørs undervisning er jo ikke i sig selv et problem, det kan være en fin form for undervisning, men når det skal foregå i flyverdragt midt om vinteren i skolegården så er det ikke mere på niveau med det man må forvente af en tidssvarende undervisning. Eleverne bør også tilbydes et bad efterfølgende – også selv om de hører til de mindre elever på skolen.

– Således som undervisningen tilbydes i øjeblikket er den ud over skolens lokalitet fordelt på to andre haller ude i byen. Det betyder at skolen skal have minimum tre sæt redskaber. Det er skolens økonomi slet ikke til og derfor må man afvikle undervisningen uden de nødvendige redskaber. Det er ikke praktisk eller økonomisk muligt at fragte redskaberne hver dag mellem de forskellige haller. Problemet med manglende redskaber til undervisningen ville løses hvis undervisningen blev samlet på skolen.

– Skolen mangler faciliteter der er store nok til at afholde alm. terminsprøver, alm. undervisningsarrangementer hvor hele skolen kan deltage, udstillinger, samt sociale arrangementer m.m. Dette igen fordi man ikke har lokaler der er store nok.

– Lars Hansen har nævnt det, men det er dog så vigtigt et punkt at jeg ligeledes her kort vil komme ind på det. Elevernes transporten mellem hallerne! Når eleverne skal møde til undervisning ude i byen i en af de eksterne idrætshaller skal de selv stå for transporten frem og tilbage. Det skal de gøre på egen hånd og for egen regning. De skal selv finde tiden til det og har de problemer undervejs må de selv løse dem. Uanset vejret, uanset alder, uanset årstid, uanset om de har cykel eller kun gå-ben. I praksis betyder det at de skal bruge deres frikvarter på transporten ude i trafikken, det betyder de kan komme for sent til både idræt og den undervisning de skal møde til efter idræt. Det betyder de måske ikke får frokost fordi tiden skal bruges på transport og det betyder at de udsættes for trafikken på egen hånd – også de små der ellers ikke var tiltænkt en tur ud i trafikken på egen hånd.

Her kort tid efter skolestart er det meget fremme i pressen at eleverne er pressede af de længere skoledage og de sjældne og korte pauser. Det fremmer ikke trivslen at de små og få pauser børnene har i nogle tilfælde så bliver konverteret til transport.

 

Ud over ovennævnte, samt de punkter som Lars Hansen har sat fokus på, vil man helt generelt kunne sige at Vestre Skole er den eneste skole i kommunen hvor eleverne ikke har tilstrækkelige idrætsfaciliteter i tilknytning til skolen. Vi er en stor skole med mange børn, og med et frit skolevalg er vi udfordret på at man som elev på vestre skole ikke umiddelbart modtager den samme kvalitet i undervisning og andre tilbud som andre skoler har mulighed for at tilbyde. Denne udfordring er blot blevet større med skolereformen og efterhånden som dette bliver mere og mere tydligt for forældre og børn i fremtiden vil udfordringen for skolen vokse tilsvarende.

Det er vigtigt at gøre det helt klart at det vi ønsker er undervisningsfaciliteter til idræt tilknyttet de eksisterende gymnastiksale på Vestre Skole. Det skal sikre at skolen kan tilbyde en tidsvarende undervisning samt tilbyde eleverne og deres forældre de samme muligheder som andre skoler i kommunen kan tilbyde. Både for at sikre elevernes trivsel generelt, men især for at sikre elevernes læring og sundhed.

Vi ønsker ikke en ny offentlig hal som konkurrent til de andre haller i byen. Det vi mangler er basale lokaler til idræt på lige fod med f.eks. lokaler til fysik eller hjemkundskab.

Jeg vil gerne opfordre alle forældre, elever, borgere og politikere til at følge skolebestyrelsens Facebookside. Her vil vi forklare nærmere omkring udfordringerne, vi vil fortælle om vores byggeansøgning som vi har indsendt til kommunen, vi vil linke til forskellige medier og vi vil ligeledes gøre vores bedste for at svare på jeres spørgsmål og henvendelser.

Hvis i Like’er vore side modtager i automatisk opdateringerne – ligesom på jeres normale FB.

I kan finde os på Facebook – Skolebestyrelsen Vestre Skole Grindsted – Den er helt ny så den er endnu ikke så velpolstret men det bliver den!

Vi håber på en god og bred debat i en god tone.

Tak for jeres opmærksomhed og tid.

Med venlig hilsen

Kim Bork
Formand for Skolebestyrelsen