Læserbrev: Mangel på respekt ved DF-generalforsamling


Jeg undrer mig: Et demokratisk valg er i gang. Nuværende formand og en anden kandidat stiller op. Begge kandidater proklameres taletid, så medlemmerne kan høre om og tage stilling til, hvilken kandidat de vil stemme på. Modkandidaten starter sin salgstale – måske lidt langt, men han havde af ordstyreren ikke fået fastlagt et tidsrum taletiden skulle vare.

Undervejs i talen begynder tydeligvis støtter til nuværende formand at sidde og mumle i salen. En enkelt går endda op til ordstyreren for at få ham til at stoppe taleren, idet der menes, at det tager for lang tid. Jeg synes, at dette er mangel på respekt, og jeg undres.

Da den siddende formand skal holde sin tale, siger han flere gange, at dette ikke kommer bag på ham – dette vel indforstået, at der er en modkandidat til formandsposten. Jamen, hvis dette ikke kom bag på ham, hvorfor havde han så ikke forberedt en tale, hvori han fortalte medlemmerne, hvorfor man skulle stemme på ham? Igen jeg undres.

Valget afgøres. Modkandidaten vælges til ny formand. En tydeligt skuffet formand trækker sig fuldstændig fra bestyrelsesarbejdet. Dette vel egentlig ok, men hvad jeg absolut ikke finder ok er, at inden resten af dagsordenen for generalforsamlingen er slut, begynder støtterne til den afgående formand at forlade forsamlingen, heriblandt byrådsmedlem Bjarne Jensen.

Jeg synes, at det er pinligt, at et valgt byrådsmedlem forlader en generalforsamling i utide. Han skal vel samarbejde med en bestyrelse uanset hvem, der er medlem??? Jeg undres. Den nyvalgte formand forsøger til slut at få ordet, han takker den afgående formand for samarbejdet, og det arbejde han har ydet for DF. Men ingen ord tilbage til den nyvalgte fra den afgående formand. Ville det ikke have været på sin plads, istedet for at spille lille fornærmet dreng, der ikke måtte få den blå slikkepind. Jeg undres.

Stor ros skal herfra lyde til et andet byrådsmedlem Per Nyhus, som nåede at sige tak for samarbejdet til den afgående formand samt, at han glæder sig til samarbejdet med den kommende formand. Per Nyhus fortalte, at han som siddende byrådsmedlem ikke ville tage stilling til formandsposten, netop fordi han skal samarbejde med den, der nu ville blive valgt. Respekt herfra. Lidt tanker fra et medlem som overvejer, om det virkelig er sådan, at en generalforsamling skal forløbe i et demokratisk samfund??

Mette Holst, Billund