Læserbrev: S ønsker dialog mellem kommune og den lokale lærerkeds

Kris Jensen Skriver og Simon Nicolajsen Jørgensen er socialdemokratiske byrådsmedlemmer i Billund Kommune.


Esbjerg, Aabenraa, Sønderborg, Vejle, Fredericia, Horsens, Silkeborg. Vi kunne blive ved i lang tid endnu. Ja, listen over kommuner som har indgået lokalaftaler eller lavet et forståelsespapir med lærerne bliver længere og længere.

Vi er nu oppe på godt 50 kommuner, som er gået i dialog med deres lokale lærerkreds. Desværre er Billund Kommune ikke en af disse selvom den nye overenskomst ellers åbner muligheden for netop dette.

Tidligere i denne byrådsperiode foreslog den socialdemokratiske byrådsgruppe, at kommunen skulle indgå en lokalaftale med lærerne. Dette ønskede Venstre i Billund Kommune desværre ikke. Men rundt omkring i landet har nogle Venstre borgmestre dog en anden holdning.

Vi ærgrer os og undrer os over, at man ikke i Billund Kommune er klar til at indgå i en dialog med den lokale lærerkeds. Erfaringerne fra de kommuner, der har gjort det, viser gode resultater, blandt andet i forhold til sygefravær, da lærerne har haft bedre mulighed for selv at planlægge deres arbejdstid.

Et andet element i diskussionen er, at det er sværere og sværere at rekruttere lærere. Ved at lave en lokalaftale og dermed gøre det mere attraktivt at være lærer i kommunen, vil Billund Kommune stille sig bedre. Mange af nabokommunerne har gjort det og vi mener fortsat, at der skal laves en aftale med den lokale kreds

Skrevet af
Kris Jensen Skriver og Simon Nicolajsen Jørgensen
Byrådsmedlemmer for Socialdemokraterne