Lokale pædagoger klædes endnu bedre på til leg, læring og kreativitet

Modelfoto


Samtlige 120 fastansatte pædagoger og faglige ledere i Billund Kommune får nu tilbud om at tage en pædagogisk diplomuddannelse, der tager 7 uger at gennemføre. Diplommodulet i leg, kreativitet og læring er udviklet af og udbydes i et samarbejde mellem LEGO Fonden, Billund Kommune, og University College Lillebælt (UCI).

– Leg, kreativitet og læring er en del af vores fælles vision om Børnenes Hovedstad og en vigtig del af dagligdagen i vores institutioner og her får vi en unik mulighed for at pædagoger og faglige ledere kan få et kompetenceløft og samtidig økonomi til fuld vikardækning i institutionerne, mens pædagoger og ledere er på uddannelse, siger Ann Charlotte G. Vilstrup, der er formand for Børneudvalget i Billund Kommune.

Fællestillidsrepræsentant for BUPL, Annika Hundebøl har været med i planlægningsfasen, og glæder sig rigtig meget på kollegernes vegne.

– Det er rigtig svært at videreuddanne sig som pædagog. Nu får vi en mulighed for at videreuddanne os indenfor leg, kreativitet og læring som er noget alle pædagoger brænder for, og samtidig kan vi gøre det uden at pleje vores jyske mesterskab i dårlig samvittighed i forhold til at være væk fra vores arbejde. Det er rigtig godt og noget vi glæder os meget til, siger Annika Hundebøl.