Sæt præg på vores tilbud til voksne med funktionsnedsættelse   


Billund Kommune arbejder i øjeblikket med tilbudsviften på handicap- og psykiatriområdet og har behov for dine ideer til, hvordan vi kan arbejde med at gøre tilbuddene endnu bedre for borgere som har en funktionsnedsættelse.

Billund Kommune vil gerne have dine input til indsatser på handicap- og psykiatriområdet i kommunen og inviterer derfor til møde. Her vil vi fortælle om igangværende indsatser, og du vil få mulighed for at bidrage med dine idéer og input til udvikling af kommunens tilbudsvifte til borgere med nedsat funktionsniveau på Voksenstøtteområdet. Det kan for eksempel være borgere der modtager et aktivitets- eller beskæftigelsestilbud i Den lille butik, borgere med behov for støtte i varierende grad eller borgere som bor i et af kommunens bofællesskaber eller botilbud for voksne udviklingshæmmede.

Vi håber der er mange som har lyst til at deltage. Det gælder selvfølgelig de borgere, der bruger tilbuddene, men også pårørende og andre som har lyst til at gøre en forskel, siger Robert Terkelsen, der er formand for Voksenudvalget i Billund Kommune.

På mødet vil der være repræsentanter fra Byrådet og Handicaprådet, og du vil få mulighed for at drøfte dine idéer med dem. Der vil være små stande, som du kan gå rundt iblandt.

Mødet foregår stående/gående, men der kan tages hensyn til deltagere, som har behov for at sidde ned.

Der serveres sandwich og sodavand kl. 18.00.
Af hensyn til forplejning er der tilmeldingsfrist søndag den 12. maj 2019 til Kristina Vingaard på mail kbb@billund.dk.

Alle er velkomne til at deltage. Både borgere som benytter sig af tilbuddene eller pårørende hertil eller hvis du har en interesse for området.