Læserbrev: “Ressourcemodel” skal ses i sammenhæng med “Kvalitet i dagtilbud”

Vi har et stort ønske om at styrke og udvikle kvaliteten og læringsmiljøet i vore daginstitutioner ved både at øge personaleressourcerne samt tilbyde forældre en mere fleksibel åbningstid og flere valgmuligheder af moduler. For Venstre er det vigtigt, at begge målsætninger tilgodeses med den nye model. ”Ressourcetildelingsmodellen” skal derfor også ses i sammenhæng med ”Kvalitet […]