60 erhvervsfolk besøgte BillundOnline

Billund Erhvervsfremme havde fredag morgen henlagt sin månedlige netværkscafe til BillundOnline, som er kommunens seneste nyhedsmedie. Og rigtig mange havde valgt at tage imod tilbuddet om et besøg på redaktionen for at se hvordan tingene fungerer i maskinrummet.

– Egentligt er det jo såre simpelt; vi finder nyheden, skriver den og finder et billede, der passer til. Så udgiver vi den – uden at skulle vente på hverken trykkeri eller avisbud. Det er hvad vi kalder “nyheder, når nyheden er ny”, siger indehaver og bagmand på BillundOnline, Per Ahm.

Netværkscafeerne er sat i verden for at lade de mange medlemmer af Billund Erhvervsfremme møde hinanden på mere uformel vis en times tid inden arbejdsdagens begyndelse. Her mødes erhvervsfolk fra hele kommunen på tværs af brancher og størrelser.