Anlægsarbejder i rundkørsler er forsinket


Arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden i Billund Centrum nærmer sig en afslutning, men der er forsinkelser i forhold til den oprindelige tidsplan.

Det betyder blandt andet, at rundkørslen ved Plougslundvej/Hybenvej/Hohenwestedt Alle/Kløvervej først genåbnes i næste uge. Så rykker arbejdsfolkene til Kastanjerundkørslen der spærres af frem til og med uge 38.

Udover at trafiksikre rundkørslerne skal der også laves mere trafiksikre overgange fra Kløvervej til Østerbo og fra Østerbo til Vejlevej. Det arbejde forventes at gå i gang, når arbejdet i rundkørslerne er færdigt.

Derudover skal der også anlægges nyt fortov langs den østlige side af Hans Jensensvej. Det arbejde var først planlagt til efter arbejdet i overgangene på Kløvervej og Vejlevej. Disse vil nu blive udført sideløbende med arbejdet i overgangene på Kløvervej og Vejlevej.

Både arbejderne i overgangene og anlæggelse af fortovet forventes at være færdig i uge 40.