Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen besøger Jobcenter Billund


Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen er på hjemmebane, når han sammen med de to lokalvalgte folketingsmedlemmer Anni Matthiesen og Troels Ravn, mandag den 2. februar klokken 9.00, besøger Jobcentret i Billund Kommune.

Ministeren, der bor i Grindsted, har kun 4 minutters transport til Rådhuset i Billund Kommune.

– Ministeriet har meddelt, at de to lokalt valgte folketingsmedlemmer deltager i besøget, og vi glæder os rigtig meget til at få en god dialog om de succeshistorier vi har, men også om de udfordringer som medarbejderne oplever i forhold til lovgivning med mere, siger Gitte Ottosen, der er formand for Beskæftigelsesudvalget i Billund Kommune.

Ministeren og de to folketingsmedlemmer vil gerne en tur rundt i afdelingen og have den direkte dialog med medarbejderne, og her vil de blandt andet høre om, hvordan et tæt samarbejde mellem ydelseskontor og jobcenter har skabt gevinster, om Billund Kommunes Rehabiliteringsteam og om virksomhedssamarbejde med flere målgrupper.

– Og mon ikke også integration kommer op og vende. Et område, hvor Kora, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har placeret Billund helt i top, siger Gitte Ottosen.

Beskæftigelsesudvalget har også selv en række punkter som de gerne vil drøfte med ministeren og de to folketingsmedlemmer.

Det gælder blandt andet.

– Nyttejobs.
– Virksomhedsservice– Bureaukrati.

– Dårlig internetdækning.
– Bureaukrati i forbindelse med ny lovgivning.
– Fordele ved en lille kommune som Billund.
– Kompetencecentret i Billund Kommune.

– Det er jo rigtig dejligt for medarbejderne, men også for os som lokale politikere, at få en mulighed for at gå i direkte dialog med en minister om at skabe de bedst mulige løsninger for borgerne, og vi ser meget frem til besøget, siger Gitte Ottosen.