Billund kommune er landets bedste erhvervskommune

Læserbrev: Den konservative gruppe i Billund Byråd.

Det kan vi også bevise ved at hjælpe de virksomheder, som er etableret eller påtænker at etablere sig i landsbyerne i vores kommune.
Flere og flere virksomheder fortæller, at de har vanskeligt ved at drive deres forretninger pga. manglende internet forbindelser.

Som kommune er vi ansvarlige for infrastrukturen i kommunen, dette gælder også for internettet.

Der er fra 1. januar et krav om at vi alle skal modtage offentligt post på mail. Mange virksomheder skal indberette stort set alt via internettet. Så udfordringen er absolut kommunens.

I oktober måned 2013 lød det sådan :
Det går al for langsomt med at få udbredt hurtigt internet til hele landet.
Det mener landets 98 borgmestre og en række regionsformænd. Derfor gør de nu fælles front mod Folketing og regering. De ønsker et opgør med de sidste 15 års telepolitik og vil have staten til at sikre fibernet til alle, skriver ugebrevet Mandag Morgen. i oktober 2013.

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen skriver på ministeriets hjemmeside bla.:
”Det er en både ambitiøs og realistisk målsætning, hvor regeringen forpligter sig på at sikre adgang til hurtig forbindelse til alle. Det er et meget vigtigt løfte for vores landdistrikter, hvor bredbånd er en vigtig forudsætning for bosætning og vækst,” siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Derfor ønsker vi fra konservativ side at få spørgsmålet og opgaven frem for byrådet.

Vi ønsker spørgsmålet besvaret om der er fremdrift i sagen som blev rejst i oktober 2013 af borgmestre og regionsformænd.

Derudover ønsker vi en sag på teknik og miljø udvalget hvor der arbejdes med løsningsforslag til at fremme hurtigere internet i kommunen. Gerne i samarbejde med de aktører som kan være behjælpelige med at få løst opgaven.

Der skal sættes fokus på opgaven og med et deadline for svar og muligheder.

Den konservative gruppe i Billund Byråd.