Billund kommune indfører handicappris

Modelfoto


Der skal i højere grad sættes på de, der gør en ekstra indsats til gavn for handicappede. Det mener man i Billund kommune, som til december for første gang vil uddele Handicapprisen på 25.000 kroner i forbindelse med FNs Internationale Handicapdag den 3. december.

– Med Billund Kommunes handicappolitik vil kommunen være med til at skabe ligeværd og lige muligheder for alle. Handicapprisen skal sætte yderligere fokus på handicapområdet – og belønne særlige initiativer eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet, skriver kommunen i en pressemeddelelse om prisen.

Handicapprisen har til formål at støtte op om enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder, som yder en særlig indsats for borgere med handicap i Billund Kommune. Formålet med prisen er at anerkende en bemærkelsesværdig indsats til gavn for mennesker med handicap, for på den måde at sætte fokus på handicapsagen og synliggøre den på en positiv måde.

For at modtage handicapprisen er det en forudsætning, at midlerne anvendes til fordel for målgruppen og fortsat udmøntning af handicappolitikken i Billund Kommune.

Følgende kan modtage handicapprisen:

  • En ildsjæl, der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet
  • En person eller en forening, der har gjort en indsats for at fremme handicappedes muligheder for at deltage i daglige gøremål
  • En virksomhed, som har udnyttet potentialet hos personer med handicap – og har taget initiativ til at handicappede kan arbejde på lige vilkår i virksomheden
  • En sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt i alle aldre
  • En aktivitet, der har stor betydning for handicappede
  • Et byggeri (privat eller offentligt), hvor man har medtænkt adgang for personer med handicap i særlig grad

Alle borgere i Billund Kommune kan indstille kandidatur til modtagelse af handicapprisen og sidste frist for indsendelse af forslag er 2. oktober. Herefter finder Handicaprådet en vinder af prisen.